Ysgol gynradd i gau yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cadarnhau ei benderfyniad i gau ysgol yn Sir y Fflint ym mis Awst eleni.

Bydd y plant sydd eisoes wedi cofrestru yn Ysgol Rhes y Cae yn parhau â'u haddysg mewn ysgolion cyfagos.

Dywed Cyngor Sir y Fflint y bydd swyddogion y cyngor a'r Esgobaeth yn gweithio gyda'r teuluoedd sy'n weddill yn yr ysgol a'r staff yn ystod y cyfnod pontio tan i'r ysgol gau ar Awst 31 eleni.

Yn ôl y cyngor sir, fe wnaethon nhw ac Esgobaeth Llanelwy gynnal ymgynghoriadau gyda chymuned yr ysgol ynglŷn â'r cynnig i gau'r ysgol oherwydd gostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol.

Yn dilyn y broses statudol, anfonwyd y cynnig at Lywodraeth Cymru i gael penderfyniad gan Weinidogion Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol