Gweinidog Iechyd: 'Cyflogwyr angen cefnogi staff'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mrs Griffiths y dylai staff weithredu pan maen nhw'n gweld arferion gwael

Ni ddylai staff y gwasanaeth iechyd achwyn wrth sefydliadau allanol pan maen nhw'n poeni am safonau yn ôl y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.

Roedd y Gweinidog yn cymryd rhan mewn dadl yn y Cynulliad ynghylch yr ymchwiliad cyhoeddus i sgandal Ysbyty Stafford.

Dywed Llywodraeth Cymru y byddent yn defnyddio'r canfyddiadau o adroddiad Francis i wella gofal mewn ysbytai Cymreig.

Dywedodd Mrs Griffiths y dylai staff weithredu pan maen nhw'n gweld arferion gwael.

Adroddiad Francis

Ychwanegodd y dylai staff hefyd gael eu cefnogi gan eu cyflogwyr.

Dywedodd Mrs Griffiths ei bod am weld "diwylliant agored a thryloyw yn y gwasanaeth iechyd" gan ychwanegu "ni ddylai staff orfod achwyn wrth sefydliadau allanol".

Ychwanegodd fod swyddogion yn ceisio gwella tryloywder a chywirdeb data sy'n ymwneud â'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd y byddai'r swyddogion yn ystyried cynnig gan Blaid Cymru i gyhoeddi gwybodaeth ynghylch perfformiadau ysbytai ar-lein.

Dywed Plaid Cymru y dylai'r cynllun gael ei seilio ar wefan gafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar sy'n cynnig mwy o wybodaeth i rieni ynglŷn ag ysgolion eu plant.

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones, y byddai'n "anghyfrifol" i feddwl na allai'r methiannau gafodd eu hamlygu yn Adroddiad Francis ddigwydd ar wardiau mewn ysbytai yng Nghymru.

'Gofal ac urddas'

Yn ôl yr adroddiad, roedd cleifion wedi dioddef yn erchyll a diangen a channoedd wedi marw'n ddiangen rhwng 2005 a 2008.

Dywedodd cadeirydd yr ymchwiliad, Robert Francis, QC, fod y methiannau yn estyn hyd at frig y gwasanaeth iechyd.

Dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar, nad oedd "unrhyw reswm pam na allai adroddiad tebyg yn ymwneud ag ysbytai yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi".

Ychwanegodd fod achosion unigol o safonau gwael sy'n ymwneud â gofal ac urddas wedi cael eu hamlygu gan sefydliadau craffu Cymreig.

Dywedodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts fod Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad wedi clywed achosion lle nad oedd staff y gwasanaeth iechyd a chyrff cyhoeddus eraill oedd wedi achwyn wrth sefydliadau allanol wedi cael eu gwarchod yn ddigonol.

Bydd ymateb llawn Llywodraeth Cymru i adroddiad Francis yn cael ei gyhoeddi cyn yr haf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol