Arwydd Ysbyty Stafford
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Edrych eto ar y drefn'

12 Mawrth 2013 Diweddarwyd 20:31 GMT

Mewn ysbyty dros y ffin yn swydd Stafford y digwyddodd un o drychinebau iechyd mwyaf y degawdau diwethaf pan fu farw cannoedd o gleifion yn ddiangen. Yng ngoleuni'r ymchwiliad cyhoeddus, nos Fawrth mi gyhoeddodd Gweinidog Iechyd Cymru Lesley Griffiths y byddai'n edrych eto ar y drefn o arolygu cyrff iechyd yma, yn ogystal â thargedau a lefelau staffio. Mae 'na alw hefyd i atgyfnerthu'r drefn gwyno o fewn y gwasanaeth iechyd. Dyma'n gohebydd iechyd ni, Owain Clarke.