Lagŵn llanw Bae Abertawe: Dadorchuddio cynlluniau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Owain Evans

Mae'r cwmni sydd am greu lagŵn llanw gwerth £650 miliwn ym Mae Abertawe wedi rhyddhau mwy o fanylion am eu cynlluniau.

Dywedodd Tidal Lagoon Swansea Bay y gallai'r cynllun greu 450,000 megawat o drydan, digon i gyflenwi 107,000 o gartrefi.

Mae'r cwmni'n gobeithio cyflwyno cais cynllunio ym mis Hydref a gallai'r lagŵn ddechrau cynhyrchu trydan erbyn 2017.

Y bwriad yw cynnal dau gyfnod ymgynghori. Bydd yr un cyntaf ym Mehefin a Gorffennaf a disgwylir i'r ail gyfnod ymgynghori gael ei gynnal ar ôl i'r cais gael ei gyflwyno.

11 cilometr sgwâr

Mae'r lagŵn yn cynnwys "wal môr" 10.5 cilometr (6.5 milltir) o hyd fyddai'n gallu dal 11 cilometr sgwâr (4 milltir sgwâr) o ddŵr.

Byddai'r dŵr yn cael ei ryddhau drwy dyrbinau yn ystod cyfnodau o lanw uchel ac isel, gan greu trydan.

Byddai dŵr yn llifo i'r môr yn ystod llanw isel ac o'r môr i'r lagŵn yn ystod llanw uchel.

Oherwydd ei faint mae dyfodol y cynllun yn nwylo Llywodraeth y DU.

Dywedodd Alex Herbert, pennaeth cynllunio'r cwmni: "Hwn fydd y lagŵn llanw pwrpasol cyntaf yn y byd."

Ychwanegodd y byddai' pobl yn gallu cerdded neu seiclo ar hyd wal y lagŵn yn ogystal â chymryd rhan mewn a gwylio chwaraeon yno.

Dywedodd y byddai ceblau pŵer yn cludo'r trydan o'r lagŵn i'r Grid Cenedlaethol ym Maglan.

Bydd y lagŵn yn cwmpasu'r arfordir rhwng Y Mwmbwls a Phort Talbot.

Y gred yw y byddai'r lagŵn yn para am 100 mlynedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol