BBC Cymru Fyw

Carcharorion yn arddangos lluniau yng Nghymru

Published
image captionMae'r arddangosfa, 'Secure', yn cynnwys peintiadau, dyluniadau, cerflunweithiau, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol gan garcharorion, pobl mewn ysbytai diogel a phobl ar brofiannaeth yng Nghymru.
image captionTrefnwyd yr arddangosfa gan Yr Ymddiriedolaeth Koestler, elusen sydd yn hyrwyddo gwaith celf mewn carchardai.
image captionNod yr elusen yw helpu carcharorion i fyw bywydau mwy positif drwy eu hannog i gymryd rhan yn y celfyddydau.
image captionDyma'r tro cyntaf i'r elusen gynnal arddangosfa yng Nghymru.
image captionMae'r arddangosfa wedi ei churadu gan chwech o droseddwyr ifanc o 16 i 17 oed o garchar Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda hyfforddiant gan guraduron proffesiynol.
image captionBydd yr arddangosfa, sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, yn cael ei hagor yn swyddogol ar Fawrth 14 tan Fai 26 2013.