Oedi mewn cynlluniau £230m i adfywio Glannau'r Barri

Glannau'r Barri
Image caption Gallai 'materion technegol' olygu oedi yn y gwaith hyd at 12 mis yn ôl y consortiwm

Fydd oedi o hyd at 12 mis ar gynlluniau gwerth £230 miliwn i adfywio ardal Glannau'r Barri ddim yn cael effaith ar gynlluniau ehangach ar gyfer y dref yn ôl ymgynghorwr.

Fe wnaeth Cyngor Bro Morgannwg gymeradwyo cynlluniau ar gyfer cartrefi, caffis, gwesty a ffordd gyswllt newydd ym mis Gorffennaf 2011.

Yn ôl Consortiwm Glannau'r Barri, sy'n gyfrifol am y prosiect, mae 'na oedi o ganlyniad i "faterion technegol".

Dywedodd Paul Hayley, o 'Balchder yn y Barri', bod y Glannau yn un elfen o'r rhaglen.

Mae'r cynllun yn cynnwys amrywiaeth o dai preifat a thai fforddiadwy yn ogystal ag ardal chwarae i blant ac ardaloedd agored.

Y bwriad yw cysylltu'r dref gyda'r atyniad twristiaeth Ynys Y Barri - a ddaeth i amlygrwydd yn sgil y gyfres gomedi Gavin a Stacey - yn ogystal ag adfywio ardal y glannau.

'Cydweithio'

Consortiwm o ddatblygwyr - Taylor Wimpey UK, Persimmon Homes a BDW Trading (Barratt South Wales) - wnaeth gyflwyno'r cynlluniau ym mis Awst 2009.

"Roedd paratoi Glannau'r Barri ar gyfer datblygiad yn y dyfodol yn mynd i fod yn her," meddai llefarydd.

"Mae'n gwaith ymchwil wedi codi materion technegol a allai olygu oedi ar y rhan yma o'r prosiect all fod rhwng 6 a 12 mis.

"Rydym yn parhau i gydweithio'n agos gyda thîm y prosiect er mwyn lleihau unrhyw oedi ac rydym yn ymroddedig i gyflwyno'r rhan gyntaf o'r ffordd gyswllt, archfarchnad Asda a rhan gyntaf y tai mor fuan â phosib."

Ond dywedodd Mr Hayley, sy'n cadeirio grŵp Balchder yn y Barri a chyn-lywydd siambr fasnach y dref, bod peth oedi i'w ddisgwyl.

"Mae 'na beth oedi technegol i waith sydd angen ei wneud ar y safle, ond mae disgwyl hynny wrth gymryd drosodd safle fel yr hen borthladd lo.

"Oedi bychan yw hwn sydd ddim pryder gwirioneddol gan fod 'na gymaint o elfennau i'r prosiect."

Trafod cyson

Dywedodd Rob Thomas, cyfarwyddwr gwasanaethau datblygu Cyngor Bro Morgannwg eu bod yn ymwybodol bod y consortiwm yn delio gyda materion a fydd yn cael effaith ar yr amserlen.

"Dydi'r math yma o sefyllfa ddim yn anarferol ar brosiect mor enfawr.

"Mae'r cyngor mewn trafodaethau cyson gyda phawb ac ar gael i gynorthwyo lle bo angen."

Ers 2010, mae Llywodraeth Cymru wedi ymroi £6.5 miliwn tuag at 35 o brosiectau yn Y Barri.

Ym mis Chwefror fe gyhoeddwyd £692,000 i drawsnewid hen safle Butlin's ar Ynys Y Barri.

Fe wnaeth y safle gwyliau gau 17 mlynedd yn ôl a bydd yn cael ei addasu'n ganolfan gymunedol.

Ym mis Ionawr fe wnaeth Grŵp Barri'n Gyntaf alw am gyflymu'r gwaith o greu ffordd gyswllt o'r dref i'r glannau ar ôl iddi ddod i'r amlwg na fydd yn barod am bum mlynedd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.