Yn euog o drosedd derfysgol

  • Cyhoeddwyd
Old Bailey
Disgrifiad o’r llun,
Roedd i fod i gael ei ddedfrydu yn yr Old Bailey yn Llundain ddydd Iau

Cafwyd dyn 32 oed o Gaerdydd yn euog o feddu ar wybodaeth fyddai'n ddefnyddiol i derfysgwr.

Roedd Norman Faridi yn ddieuog o ail gyhuddiad, meddu ar gylchgrawn al Qaida, a bydd trydydd cyhuddiad, meddu ar lawlyfr am ddulliau ymladd, ar gofnod am nad oedd rheithgor yn gallu penderfynu.

Cafodd ei arestio yn ardal Y Waun Ddyfal, Caerdydd, ym mis Gorffennaf 2012 ar ôl ymchwiliad Unedau Gwrth-derfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru a Phrydain.

Clywodd y llys fod y myfyriwr peirianyddol, oedd wedi graddio ym Mhrifysgol Morgannwg yn 2010, wedi gwneud cais i fod yn wirfoddolwr Olympaidd yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn 2012.

Cafodd ei gais ei wrthod.

39,000

Roedd yn gweithio fel pobydd pan ddaeth yr heddlu i'r tŷ a mynd â'i gyfrifiadur.

Daeth yr heddlu o hyd i 39,000 o ffeiliau oedd wedi eu dileu.

Clywodd y llys ei fod wedi lawrlwytho fideo o'r eithafwr Abu Hamza a bod yn ei feddiant lawlyfr o'r enw 39 Ways to Serve and Proceed in Jihad.

"Dwi'n anghytuno'n llwyr â'r ddogfen," meddai wrth y llys.

Roedd i fod i gael ei ddedfrydu yn yr Old Bailey yn Llundain ddydd Iau ond bydd yn y ddalfa tan yr wythnos nesa' oherwydd yr angen i drafod manylion estraddodi.