Dod o hyd i gorff Ben Thompson

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Mr Thompson i'r gêm yn Stadiwm y Mileniwm ar Chwefror 2

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau mai Ben Thompson oedd y corff cafodd ei ddarganfod yn afon Elai ger Heol Penarth yng Nghaerdydd nos Fawrth.

Roedd Mr Thompson, 34 oed, o Hwlffordd wedi bod ar goll ar ôl gweld Cymru yn chwarae Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm ar Chwefror 2.

Dywed yr heddlu nad oes yna amgylchiadau amheus am ei farwolaeth ac y bydd cwest yn cael ei gynnal maes o law.

Mae swyddogion yr heddlu yn parhau i roi cymorth i'w deulu.

Dywedodd gwraig Mr Thompson, Jo: "Mae colli Ben wedi bod yn ergyd mawr i bawb, ond roedd dod o hyd iddo ddydd Mawrth yn ateb nifer o gwestiynau ac mae'n rhoi cyfle i ni ffarwelio ag ef."

"Rydym am ddiolch i ffrindiau Ben am eu cefnogaeth ac i Heddlu De Cymru am eu hymdrechion i ddod o hyd i Ben."

Bu hyd at 50 o swyddogion yr heddlu, gan gynnwys timau arbenigol yn chwilio am Mr Thompson.

Dywedodd y prif arolygydd Eddie Ough o Heddlu'r De ei fod am ddiolch i drigolion lleol a'r wasg am eu cydweithrediad yn ystod yr ymchwiliad.

"Fe wnaeth busnesau lleol argraffu posteri am ddim, fe wnaeth clwb pêl-droed Caerdydd roi ystafelloedd ac offer i'n timau chwilio, ac fe wnaeth tafarn y Sand Martin roi lle i ni gynnal cynadleddau i'r wasg," meddai.

"Roeddem am ddod o hyd i Ben yn fyw, ond yn drist iawn doedd hynny ddim i fod."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol