Ysbyty: Pwysau yn gohirio uwchraddio

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith o uwchraddio uned frys fwyaf Cymru wedi cael ei ohirio am y tro, oherwydd pwysau ar y gwasanaeth.

Roedd y gwaith gwerth £3.4 miliwn ar uned frys Ysbyty Athrofaol Caerdydd fod dechrau ddydd Llun.

Mae o nawr wedi ei ohirio tan fis Mai.

Dywed yr ysbyty fod yna gynnydd o 25% wedi bod ar ddefnydd gwasanaethau'r ysbyty.

Mae unedau brys ar draws Cymru dan bwysau cynyddol yn ddiweddar oherwydd cynnydd mawr yn nifer y cleifion.

Dywedodd Paul Hollard, un o gyfarwyddwyr Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, mai gofal cleifion oedd y flaenoriaeth.

"Mae pawb yn ymwybodol o'r pwysau anarferol ar unedau brys yn yr Ysbyty Athrofaol, a led led Cymru, a byddai ddim yn iawn i barhau a'r cynllun o dan y fath bwysau," meddai.