Ysbytai Cymru wedi derbyn £9 miliwn o roddion ewyllys

Ward

Cafodd bron i £9 miliwn o arian ewyllys ei adael i ysbytai yng Nghymru yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Y rhodd fwyaf oedd £630,00 ar gyfer gwasanaethau gofal a lliniaru diwedd oes yng nghanolbarth a de Powys.

Hefyd roedd rhodd o £442,000 i uned radio therapi Singleton yn Abertawe a £168,000 ar gyfer gofal canser yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Dywed swyddogion fod y rhoddion annisgwyl yn gwneud gwahaniaeth mawr.

"Mae rhodd neu etifeddiaeth yn ein galluogi i brynu offer, cynnig hyfforddiant neu fynd ati i wneud gwaith hynod bwysig," meddai Kirsty Thomson, swyddog gyda Chronfa Betsi yng ngogledd Cymru.

Mae Cronfa Betsi yn gyfrifol am reoli 290 cronfa sy'n cefnogi'r gwasanaeth iechyd yn y gogledd dan reolaeth Bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae Bwrdd Iechyd Cadwaladr, y bwrdd iechyd mwyaf yng Nghymru, wedi derbyn £4,272,042 yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Daw'r ffigyrau ar ôl cais rhyddid gwybodaeth gan BBC Cymru.

Rhoddion i Fyrddau Iechyd Cymru
Bwrdd Iechyd Rhodd mwyaf 2012 Cyfanswm Rhoddion 2011-12 Cyfanswm Rhoddion 2010-11 Cyfanswm Rhoddion 2009-10
Abertawe Bro Morgannwg £442,900, uned radiotherapi Singleton, Abertawe. £635,736 £227,854 £276,584
Aneurin Bevan £65,849, uned y galon Nevill Hall, Y Fenni. £355,006 £221,990 £241,466
Betsi Cadwaladr £168,562 gwasanaethau, canser Glan Clwyd £1,635,617 £1,722,790 £913,635
Caerdydd a'r Fro Dim manylion £193,352 £459,520 £221,162
Cwm Taf £100,000 rhwng tri ysbyty £123,611 £82,419 £70,091
Hywel Dda £94,411 to Tŷ Hosbis Bryngwyn £313,719 £350,461 £98,835
Powys £630,000 i wasanaethau gofal a lliniaru Canol a De Powys £633,643 £8,370 £7,372