Heddlu Gwent yn cyhoeddi enw'r dyn fu farw yn Nhwneli Brynglas

Tagfeydd ar yr M4 bore Gwener rhwng cyffordd 28 a 29 Image copyright Traffig Cymru
Image caption Tagfeydd ar yr M4 bore Gwener rhwng cyffordd 28 a 29

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw'r dyn a fu farw wedi damwain yn Nhwneli Brynglas ger Casnewydd ddydd Gwener.

Roedd David Archer yn 67 oed ac yn byw yng Nghaerdydd.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r hyn a ddigwyddodd ym mynedfa'r twneli tua 3am bore Gwener Mawrth 15.

Un car oedd yn y digwyddiad, car Peugeot 308 llwyd tywyll.

Fe fu mewn gwrthdrawiad gyda wal y twnnel ac is-orsaf drydanol.

Yn ôl yr heddlu mae lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos nifer o gerbydau yn aros wedi'r ddamwain.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad gyda'r bobl yma.

Ymhlith y cerbydau yr oedd 'na lori ac fe wnaeth un person ddod allan o sedd y teithiwr mewn car arall a cherdded draw at y Peugeot.

Ar un cyfnod roedd 'na dagfeydd o hyd at bum milltir ar y draffordd.

Bu'r lôn ddwyreiniol ar gau am bron i chwe awr rhwng cyffordd 28 (Parc Tredegar) a Chyffordd 25A (Casnewydd) wrth i'r gwaith o symud y car ac archwilio strwythur y twnel gael ei wneud.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw ffonio Heddlu Gwent ar 01633 642404.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.