Prif Swyddog Deintyddol: Gormod o blant â phydredd dannedd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd yr arolwg deintyddol ei gynnal gan Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae arbenigwyr iechyd dannedd yn dweud bod gormod o blant yng Nghymru yn dal i ddioddef o bydredd dannedd, er bod y nifer wedi gostwng.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod nifer y plant 5 oed gyda'r broblem wedi gostwng 6% i 41% yn ystod y chwe blynedd diwethaf.

Bydd cynllun iechyd y geg newydd yn cael ei lansio yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Mae dros 78,000 o blant yng Nghymru eisoes yn rhan o raglen genedlaethol Llywodraeth Cymru i wella iechyd y geg.

'Codi ymwybyddiaeth'

Ond yn ôl y Prif Swyddog Deintyddol, David Thomas, mae pydredd dannedd yn dal yn "rhy uchel".

"Calon y cynllun yw atal pydredd dannedd," meddai.

"Hwn yw un o'n prif amcanion ynghyd â'r angen i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau pobl i gymryd cyfrifoldeb am iechyd y geg."

Cafodd yr arolwg deintyddol ei gynnal gan Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r Arolwg wedi ei gyhoeddi ar wefan Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol