Addewid Gweinidog Iechyd Cymru i ad-drefnu ysbytai

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tyngodd Mark Drakeford lw fel Gweinidog Iechyd ddydd Llun cyn cael ei holi gan Owain Clarke, Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Mae Gweinidog Iechyd newydd Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud ei fod am ddod â phroses ad-drefnu ysbytai i ben yn llwyddiannus.

Amlinellodd Mr Drakeford, AC Gorllewin Caerdydd, ei brif flaenoriaethau wrth dyngu llw ar ddechrau ei swydd newydd ddydd Llun.

Mae yn lle Lesley Griffiths wedi i Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ad-drefnu ei gabinet yr wythnos diwethaf.

Mae byrddau iechyd yn cyflwyno cynlluniau dadleuol ar hyn o bryd ac mae Mr Jones wedi pwysleisio na fydd 'na newid polisi.

'Diogel a chynaliadwy'

Dywedodd Mr Drakeford fod pobl eisiau "sicrwydd" am sut y byddai'r y gwasanaeth yn edrych yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod angen newidiadau er mwyn gwneud y gwasanaeth yn ddiogel ac yn gynaliadwy.

Eisoes mae nifer o brotestiadau wedi bod mewn gwahanol ardaloedd oherwydd y cynlluniau gafodd eu cyhoeddi.

Mae rhai cynlluniau yn golygu cymunedau yn colli gwasanaethau ac yn arwain at fwy o deithio i gael triniaethau.

Un o'r argymhellion mwya' dadleuol yw symud gofal dwys i fabanod o ddau ysbyty yn y gogledd dros y ffin i'r uned arbenigol yn Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri.

Dywedodd Mr Drakeford: "Does gen i ddim barn eto (am gynlluniau'r gogledd) a dwi ddim wedi gweld manylion Arrowe Park eto.

"Fe fydda i'n trafod gyda'r Prif Weinidog sydd wedi ystyried y mater ac wedyn fe fydda i'n meddwl beth i'w wneud.

'Addasu'

"Dwi'n meddwl bod pobl angen gwybod beth fydd diwedd hyn," meddai ar ôl tyngu llw yn swyddfeydd y llywodraeth yng Nghaerdydd.

"Dwi eisiau gallu rhoi sicrwydd iddyn nhw.

"Unwaith mae 'na sicrwydd, dwi'n meddwl y bydd pobl yn byw gyda hynny, yn addasu i hynny ac yn bwrw ymlaen gyda'r gwaith."

Ond awgrymodd hefyd y gallai byrddau iechyd wynebu problemau o ran peidio â bod yn y coch yn ariannol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau, meddai, roedd am gael gwybod yr holl fanylion ac ystyried pa wersi roedd modd eu dysgu.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.