Atomfa newydd i'r DU

Argraffiad o Hinkley Point C
Image caption Mae'r llywodraeth yn awyddus i'r pwerdai niwclear fod yn barod erbyn 2025

Mae Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth y DU Ed Davey wedi rhoi caniatâd cynllunio i gwmni EDF o Ffrainc godi atomfa niwclear yng Ngwlad yr Haf.

Hon fydd y gyntaf o gyfres o atomfeydd newydd fydd yn cael eu codi.

Brynhawn Mawrth yn Nhŷ'r Cyffredin fe gyhoeddodd Mr Davey y byddai atomfa Hinkley Point C yn cael ei chodi.

Bydd y safle sy'n costio £14bn yn gallu cynhyrchu 7% o anghenion trydan ar gyfer 5m o gartrefi.

Yr amcangyfri' yw y bydd hyd at 25,000 o swyddi adeiladu'n cael eu creu a 900 o swyddi parhaol.

Dywedodd Mr Davey fod y prosiect "yn hollbwysig".

"Bydd yr economi leol yn elwa oherwydd swyddi, y gadwyn gyflenwi a phobl yn defnyddio gwasanaethau lleol."

30,000 o dudalennau

Cafodd y cais, oedd yn cynnwys mwy na 30,000 o dudalennau ac 800 o gynlluniau a lluniau, ei gyflwyno ar Dachwedd 24, 2011.

Mynegodd mwy na 1,200 o bobl ddiddordeb yn y cais ac am chwe mis cafodd y cyhoedd, y rhai gafodd eu hymgynghori, a rhai eraill oedd â diddordeb, gyfle i roi tystiolaeth.

Cafodd argymhelliad ei wneud ar Ragfyr 19, 2012.

Dywedoodd Prif Weithredwr yr Arolygiaeth Gynllunio, Syr Michael Pitt: "Hwn oedd y cais mwyaf y mae'r arolygiaeth wedi delio ag e o dan Ddeddf Gynllunio 2008 ac roedd angen panel o bum arolygwr.

"Y brif flaenoriaeth oedd sicrhau y byddai cymunedau a allai gael eu heffeithio yn cael cyfle i fynegi barn."

Gwrthwynebu

Dywedodd Gary Smith, swyddog llawn amser Undeb y Gweithwyr Cyffredinol a Threfol: "Rydym yn croesawu'r cam angenrheidiol hwn.

"Ond mae'r oedi o ran pennu pris y trydan y bydd atomfeydd newydd yn ei gynhyrchu yn niweidiol i fuddsoddi, swyddi ac economi garbon isel."

Mae mudiadau amgylcheddol wedi dweud eu bod yn poeni am bris uchel y trydan y bydd yr atomfeydd yn ei gynhyrchu - a gwastraff niwclear.

Dywedodd Theo Simon o Ymgyrch Atal Hinkley: " ... y broblem yw dyw'r atomfeydd ddim yn mynd i fod yn barod mewn pryd nac o fewn cyllideb.

'Ateb call'

"Mae'n bryd claddu'r syniad a chwilio am ateb call i'n hanghenion ynni."

Ym mis Hydref rhybuddiodd CND Cymru y gallai unrhyw ddamwain effeithio ar dde Cymru am fod y safle 14 milltir o'r Barri a 19 milltir o Gaerdydd.

Ym Mehefin 2011 cadarnhawyd fod Wylfa ar Ynys Môn yn un o'r wyth safle oedd yn cael eu hystyried gan Lywodraeth y DU fel rhai addas ar gyfer adeiladu atomfeydd newydd.

Mae'r llywodraeth yn awyddus i'r pwerdai niwclear fod yn barod erbyn 2025.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.