Teirgwaith cymaint yn defnyddio banciau bwyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o'r 25 banc bwyd yng Nghymru wedi agor dros y flwyddyn ddiwethaf

Mae nifer y bobl sy'n defnyddio banciau bwyd, wedi treblu yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf.

Mae yna 25 o ganolfannau yng Nghymru - y mwyafrif wedi agor dros y 12 mis diwethaf - gyda mwy ar fin agor dros y misoedd nesaf.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar ddwy ganolfan sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr - un yng Nghaernarfon, Gwynedd, a'r llall yn Ninbych.

Agorodd banc bwyd Dinbych ym mis Hydref y llynedd yng Nghapel Mawr, ac mewn pedwar mis maen nhw wedi bwydo 675 o bobl anghenus, gan fwydo 58 mewn un diwrnod fis diwethaf.

Mae'r ganolfan yn bryderus na fydd ganddyn nhw ddigon o fwyd i ateb y galw dros y misoedd nesaf.

Cronfa Ymddiriedolaeth Trussell sy'n gyfrifol am y ganolfan, ac maen nhw'n gyfrifol am rwydwaith o ganolfannau tebyg ar draws y DU.

Am ffi flynyddol o £1,500 mae'r canolfannau yn medru casglu bwyd o archfarchnadoedd mawr i'w ddosbarthu, ac mae gweddill y cynnyrch yn dod o roddion gan ysgolion, eglwysi, busnesau neu unigolion.

Mae pobl sy'n gymwys yn derbyn tocyn gan amryw asiantaethau - meddygon teulu, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol neu Cyngor Ar Bopeth - ac yn cyfnewid y tocynnau am becynnau bwyd yn y canolfannau.

Caiff y pecynnau eu cynllunio gan ddietegwyr i gynnwys pecyn cytbwys o fwyd maethlon.

Clywodd y rhaglen Taro 9 gan Kate Morgan a'i gŵr Arfon o Bencaenewydd yng Ngwynedd. Mae'r ddau yn siarad yn agored am eu profiadau o beidio bwyta am dri diwrnod a sut y mae banc bwyd Caernarfon wedi eu hatal rhag mynd i ddwyn.

Hefyd dywedodd Dr Myfanwy Davies, o adran Polisi Cymdeithasol Prifysgol Bangor, wrth y rhaglen na ddylai elusennau fod yn gyfrifol am fwydo'r anghenus, ac y dylai'r cyfrifoldeb fod ar y wladwriaeth.

Bydd rhaglen Taro 9 i'w gweld ar S4C nos Fawrth am 9:00pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol