Cynllun gwyddoniaeth £100m yn dechrau

  • Cyhoeddwyd
Tiwbiau profiFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae 15,000 o bobl yng Nghymru'n gweithio o fewn maes gwyddorau bywyd

Mae cynllun gwerth £100 miliwn i helpu hybu cwmnïau meddygol a fferyllol yng Nghymru wedi dechrau'n swyddogol.

Llywodraeth Cymru sy'n cyfrannu hanner yr arian at gronfa Bio Cymru 2012, gyda chwmni dan ofal y gwyddonydd Syr Chris Evans yn gyfrifol am godi'r gweddill.

Mae gweinidogion yn gobeithio y bydd yn hybu twf, creu swyddi a chodi proffil Cymru'n rhyngwladol fel canolfan ar gyfer gwyddorau bywyd, sef astudiaeth o organebau byw.

Yn ôl y llywodraeth, mae gwyddorau bywyd ac iechyd yn flaenoriaeth ym maes ymchwil o fewn ei strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru.

Nod y gronfa, meddai, yw sicrhau bod busnesau gwyddorau bywyd yn gallu sefydlu a ffynnu yng Nghymru.

Mae'r sector eisoes werth £1.3 biliwn i economi Cymru, ac yn cyflogi dros 15,000 o bobl drwy'r wlad.

'Gwobrau anferth'

Mae gweinidogion eisoes wedi sôn am eu hawydd i ddenu mwy o bobl i ymchwilio i'r maes yng Nghymru.

Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart: "Mae gan Gymru fanteision mawr ym maes gwyddorau bywyd ac rydym yn benderfynol o fwrw 'mlaen yn syth i ddenu buddsoddwyr yma.

"Mae busnesau Gwyddorau Bywyd yn gallu tyfu'n gyflym iawn mewn marchnad fyd-eang ac rydym yn gwybod fod 'na wobrau anferth i rai sy'n llwyddo.

"Gall nifer fechan o fusnesau llwyddiannus ddod â gwerth economaidd mawr i Gymru o'i gymharu â sectorau eraill."

Gyda'i phencadlys yng Nghaerdydd, bydd y gronfa'n cael ei gweinyddu gan gwmni Arthurian Life Sciences, dan gadeiryddiaeth Syr Chris Evans, yn enedigol o Bort Talbot.

Mae wedi rhoi'r gorau i'w swydd fel cadeirydd panel gwyddorau bywyd, sy'n cynghori gweinidogion ar y diwydiant.

Enillodd Arthurian y cytundeb i weinyddu'r gronfa ar ôl ymrwymo i godi £50 miliwn tuag at y prosiect.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol