Tân Prestatyn: Achos fis nesaf

  • Cyhoeddwyd
Lee-Anna Shiers, 20, ei mab Charlie Timbrell, nith Skye, dwy oed a'i nai Bailey Allen, pedair oedFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey Allen

Bydd menyw sydd wedi ei chyhuddo o bum llofruddiaeth wedi tân lle bu farw cwpwl ifanc a thri o blant yn sefyll ei phrawf yn Llys y Goron yn Ebrill.

Ymddangosodd Melanie Jane Smith, 43 oed o Brestatyn, ar gyswllt fideo mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth.

Mae hi'n gwadu llofruddio'i chymdogion Liam Timbrell, 23 oed, a'i bartner Lee-Anna Shiers, 20 oed, ynghyd â'u mab Charlie oedd yn 15 mis oed a nith a nai Ms Shears Skye a Bailey Allen oedd yn ddwy a phedair oed.

Ffynhonnell y llun, Freelance Photos North Wales
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Liam Timbrell dair wythnos wedi'r tân

Bu farw'r pump oherwydd tân yn eu cartref ym Maes-y-Groes, Prestatyn, ar Hydref 19 y llynedd.

Mae'r diffynnydd yn gwadu cyhuddiad arall o fygwth dinistrio neu ddifrodi eiddo drwy fygwth llosgi tŷ ym mis Medi'r llynedd.

Roedd yn byw yn y fflat islaw cartref Liam Timbrell a Lee-Anna Shears ym Mhrestatyn.

Yn Ionawr plediodd yn ddieuog i'r holl gyhuddiadau yn ei herbyn.

Yn ystod y gwrandawiad 13 munud o hyd ddydd Mawrth, cyhoeddwyd y byddai'r achos yn ei herbyn yn dechrau ar Ebrill 10 yn Llys y Goron Yr Wyddgrug a bod disgwyl i'r achos bara am dair wythnos.

Doedd dim cais am fechnïaeth a bydd yn y ddalfa tan ddechrau'r achos.