Aelod cynulliad yn ymddiheuro am absenoldeb

Bethan Jenkins AC
Image caption Roedd Bethan Jenkins yn ei dagrau wrth wneud ei datganiad ddydd Mawrth

Roedd aelod cynulliad yn ei dagrau yn y siambr wrth amddiffyn ei habsenoldeb o gyfarfod pan gafodd ei cheryddu am yfed a gyrru.

Doedd Bethan Jenkins ddim yn y Senedd yr wythnos ddiwetha' pan gafodd ei cheryddu am ddwyn gwarth ar y cynulliad.

Ar y pryd roedd yr AC Plaid Cymru mewn protest bensiynau yn San Steffan.

Mae aelodau'r gwrthbleidiau wedi beirniadu ei habsenoldeb, gan ddweud ei fod yn "amharchus" ac y dylai hi fod wedi dod yno i wynebu ei chyd aelodau.

Cafodd Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru ei harestio yn oriau mân y bore gan heddlu yng Nghaerdydd fis Hydref y llynedd.

Cafodd yr aelod 31 oed ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis ar ôl pledio'n euog yn llys ynadon y brifddinas.

Wedi'r digwyddiad, dywedodd yr aelod rhanbarthol dros dde orllewin Cymru bod yn "ddrwg iawn" ganddi am yr hyn ddigwyddodd a'i bod yn diodde' o iselder.

Beirniadaeth

Casglodd adroddiad y pwyllgor safonau ymddygiad ei bod wedi dwyn anfri ar y sefydliad, a chafodd hynny ei dderbyn gan aelodau cynulliad ddydd Mercher diwetha'.

Ar y pryd, roedd Miss Jenkins mewn protest yn Llundain yn cefnogi cyn-weithwyr ffatri gydrannau ceir Visteon yn Abertawe, sydd wedi colli eu pensiynau.

Roedd hi yn ei dagrau wrth ddarllen datganiad i ACau yn y siambr ddydd Mawrth.

Dywedodd: "Roeddwn i'n sylweddoli y byddwn i'n debygol o gael fy meirniadu am fynd i Lundain, ond roeddwn i'n barod i wynebu hynny er mwyn cefnogi pensiynwyr Visteon. Rwyf wedi bod y tu ôl i'w hymgyrch nawr ers pedair blynedd.

"Hoffwn ddiolch i'r pensiynwyr hynny, i aelodau'r cyhoedd, ac i aelodau cynulliad o bob plaid sydd wedi bod yn gefnogol dros y misoedd diwetha'."

Ychwanegodd: "Hoffwn nodi fy mod wedi ymddiheuro i'r cyhoedd yn barod, ac i'r cynulliad trwy fy natganiadau i'r pwyllgor safonau."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.