300 o goed mewn cynllun adfywio

  • Cyhoeddwyd
Llun artistFfynhonnell y llun, Welsh government
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaith yn cychwyn yn fuan gyda'r nod o'i gwblhau erbyn 2015.

Bydd dros 300 o goed yn cael eu plannu ar un o brif fynedfeydd Aberystwyth fel rhan o gynlluniau i adfywio'r dref.

Bwriad prosiect Coed Aber yw gwella Boulevard St Brieuc ac fe fydd yn costio £375,000 dros dair blynedd.

Bydd y rhodfa o goed yn cael ei hariannu gan gronfa Ardaloedd Adfywio Llywodraeth Cymru, ac mae prosiect Coed Aber yn waith ar y cyd rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a Grŵp Aberystwyth Gwyrddach.

Bydd y gwaith yn cychwyn yn fuan gyda'r nod o'i gwblhau erbyn 2015.

Dywedodd Meg Kirby o Grŵp Aberystwyth Gwyrddach: "Sefydlwyd ein grŵp ni i hyrwyddo datblygiad a chadwraeth ardaloedd gwyrdd yn ardal Aberystwyth.

"Mae'r Grŵp wedi breuddwydio am weld rhodfa goediog ar hyd y fynedfa bwysig hon yn Aberystwyth ac rydyn ni wrth ein bodd ei fod bellach am fod yn realiti."

'Nifer o fanteision'

Yn ôl Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru: "Mae nifer yn ystyried mai manteision amgylcheddol yn unig sydd i ddatblygiadau o'r fath, ond maent yn llawer mwy na hynny.

"Mae wedi ei brofi bod yna fanteision i amgylchedd diogel a chroesawgar sydd o ansawdd uchel. O safbwynt economaidd gall ddenu mwy o ymwelwyr a thwristiaid, yn ogystal â hybu buddsoddiad gan y sector fusnes."

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru enwi Aberystwyth fel ardal adfywio ym mis Hydref 2009, ac fe ddyfarnwyd £10.3 miliwn i adfywio'r dref ym Mawrth 2010.

Mae prosiectau sydd wedi elwa o'r gronfa yn cynnwys ffordd newydd sy'n cysylltu Prifysgol Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ynghyd â gwasanaeth bws newydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol