Bachgen 12 oed gafodd ei arestio ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae bachgen 12 oed gafodd ei arestio ar amheuaeth o ymosod wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.

Cafodd disgybl arall ei drywanu.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod wedi cael eu galw i Ysgol Uwchradd Dyffryn wedi i ddisgybl 12 oed gael anaf i'w goes.

Doedd yr anaf ddim yn ddifrifol ond cafodd y disgybl ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ar gyfer triniaeth.

Mae'r bachgen gafodd ei anafu hefyd wedi cael mynd adre o'r ysbyty.

Dywedodd Cyngor Casnewydd: "Hoffai'r cyngor a'r ysgol bwysleisio mai digwyddiad ar wahân oedd hwn.

"Rydym yn meddwl am y bachgen gafodd ei anafu ac yn gobeithio y bydd yn gwella'n fuan ac yn llawn.

"Ni fyddai'n briodol i ni wneud sylw pellach tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau."