Carcharu tad am dorri coes babi

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Bowys wedi cael ei garcharu am 18 mis am dorri coes ei fab 13 diwrnod oed.

Roedd y dyn 22 oed o ardal Y Drenewydd wedi gwadu achosi niwed corfforol difrifol, gan honni iddo glywed swn clicio wrth newid cewyn y babi.

Ond clywodd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug na allai'r toriad i asgwrn y clun ddigwydd yn y fath fodd.

Dywedodd y barnwr fod y dyn, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, wedi bod yn ddiofal yn hytrach nag yn faleisus wrth achosi'r anaf.

Bregus iawn

Roedd y diffynnydd wedi honni ei fod yn gafael yng nghoes y babi mewn un llaw ac yn ei lanhau gyda'r llall ac yn poeni y gallai coes y babi ddatgymalu.

Dywedodd y Barnwr Phillip Davies fod babi 13 diwrnod oed yn fregus iawn.

"Byddai angen grym sylweddol, nad yw'n rhan naturiol o newid cewyn babi, i wneud hyn," meddai.

"Yn ystod yr achos fe wnaethoch chi geisio osgoi cyfrifoldeb am yr anaf, ond mae'r rheithgor wedi eich cael yn euog."

Clywodd y gwrandawiad bod y toriad wedi gwella a'i bod yn ymddangos bod dwy goes y babi yr un hyd wedi'r digwyddiad.

"Yn ffodus iawn, mae'n ymddangos nad yw eich gweithred wedi achosi niwed parhaol," ychwanegodd y barnwr.