Carcharu dyn o Gaerdydd am drosedd derfysgol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei ddedfrydu yn yr Old Bailey yn Llundain

Mae dyn 32 oed o Gaerdydd, oedd yn euog o feddu ar wybodaeth fyddai'n ddefnyddiol i derfysgwr, wedi ei garcharu am naw mis.

Dywedodd y Barnwr Gerald Gordon yn yr Old Bailey yn Llundain y dylai'r diffynnydd gael ei estraddodi i Kenya wedi'r cyfnod o garchar.

Roedd Norman Faridi yn ddieuog o ail gyhuddiad, meddu ar gylchgrawn al Qaida, ac mae trydydd cyhuddiad, meddu ar lawlyfr am ddulliau ymladd, ar gofnod am nad oedd rheithgor yn gallu penderfynu.

Cafodd ei arestio yn ardal Y Waun Ddyfal, Caerdydd, ym mis Gorffennaf 2012 ar ôl ymchwiliad Unedau Gwrth-derfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru a Phrydain.

'Amddiffyn y cyhoedd'

Dywedodd y barnwr: "Nid oes awgrym i chi ddefnyddio'r wybodaeth dan sylw ...

"Ar y llaw arall, mae'r Senedd wedi penderfynu bod yr angen i amddiffyn y cyhoedd yn golygu bod meddu ar wybodaeth allai helpu unrhywun sy'n ystyried gweithredoedd terfysgol yn erbyn y gyfraith."

Clywodd y llys fod y myfyriwr peirianyddol, oedd wedi graddio ym Mhrifysgol Morgannwg yn 2010, wedi gwneud cais i fod yn wirfoddolwr Olympaidd yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn 2012.

Cafodd ei gais ei wrthod.

39,000

Roedd yn gweithio fel pobydd pan ddaeth yr heddlu i'r tŷ a mynd â'i gyfrifiadur.

Daeth yr heddlu o hyd i 39,000 o ffeiliau oedd wedi eu dileu.

Clywodd y llys ei fod wedi lawrlwytho fideo o'r eithafwr Abu Hamza a bod yn ei feddiant lawlyfr o'r enw 39 Ways to Serve and Proceed in Jihad.

"Dwi'n anghytuno'n llwyr â'r ddogfen," meddai wrth y llys.

Straeon perthnasol