Bwletin ysgol BBC Cymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gormod o faw ci ar gaeau?

21 Mawrth 2013 Diweddarwyd 21:46 GMT

Heddiw ydi diwrnod Bwletin Ysgol y BBC - diwrnod i newyddiadurwyr darlledu'r dyfodol gael blas ar y gwaith.

Mae mil o ysgolion drwy Brydain wedi cymryd rhan - yn cynnwys Ysgol y Gader yn Nolgellau.

Y stori aethon nhw ar ei hol hi oedd problem ddigon annifyr yn lleol - sef baw ci, a'r cwestiwn ofynnodd Nia a'r tîm... ydi cyngor Gwynedd yn gwneud digon i gadw caeau chwarae'r dref yn lan?