Mewn lluniau: Eira yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Nid golygfa Nadoligaidd, ond gwesty Soughton Hall ger Yr Wyddgrug wythnos cyn y Pasg.
Disgrifiad o’r llun,
Nid golygfa Nadoligaidd, ond gwesty Soughton Hall ger Yr Wyddgrug wythnos cyn y Pasg.
Roedd amodau gyrru yn anodd iawn yn Sir y Fflint fore Gwener.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd amodau gyrru yn anodd iawn yn Sir y Fflint fore Gwener.
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i amodau gyrru anodd barhau ar draws y gogledd tan fore Sadwrn o leiaf.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd eira trwm ar yr A541 ger Rhydymwyn yn gynnar ddydd Gwener.
Disgrifiad o’r llun,
Rhes y Cae ger Treffynnon yn Sir y Fflint.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd coed yn disgyn yn broblem arall i yrwyr mewn rhai mannau.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd trafferthion i loris ar gylchfan B&Q ar yr A483 yn Wrecsam.
Disgrifiad o’r llun,
Ci yn mwynhau ei hun ym Mryneglwys, Sir Ddinbych.
Disgrifiad o’r llun,
Y Ddraig Goch yn cyhwfan uwchben Llangollen fore Gwener.
Disgrifiad o’r llun,
Eira'n lluwchio ar fynydd Helygain yn Sir y Fflint.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd traffig ar yr A483 ger Wrecsam yn stond fore Gwener am 6:37am.
Disgrifiad o’r llun,
Derek Roger dynnodd y llun yma o'i ardd ym Mwcle, Sir y Fflint.