Undeb diffoddwyr: Toriadau i orsaf Llanelli yn achosi pryder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd llefarydd ar ran yr FBU fod 'na gynlluniau i dorri nifer y diffoddwyr yn orsaf Llanelli o 28 i 14.

Gallai haneru nifer diffoddwyr tân yn Llanelli o 28 i 14 roi bywydau pobl mewn peryg yn ôl undeb.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyflwyno patrymau shifft newydd yn yr orsaf ar Ebrill 8.

Ond mae Undeb y Diffoddwyr Tân yr FBU yn honni y gallai'r newidiadau dorri Cyfarwyddeb Oriau Gwaith yr Undeb Ewropeaidd o ran oriau gorffwys.

Ond mae'r gwasanaeth tân wedi dweud bod y criwiau tân yn edrych ymlaen at y shifftiau nwydd ac y byddan nhw'n derbyn seibiau digonol.

Dywed y gwasanaeth tân fod galwad am gyfarfod arbennig o'r Awdurdod Tân i drafod pryderon yr undeb yn cael ei brosesu.

Dwy shifft nos 15 awr

Dywedodd llefarydd ar ran yr FBU fod 'na gynlluniau i dorri nifer y diffoddwyr o 28 i 14.

"Ar hyn o bryd rydym yn gweithio dwy shifft nos 15 awr cyn derbyn pedwar diwrnod bant.

"Mae 'na bedwar criw o saith aelod yr un yn yr orsaf ond mae 'na gynlluniau ar y gweill i 14 o bobl ddarparu gwasanaeth 24 awr.

"Byddai'r criwiau hynny'n cynnwys pum aelod ar ddyletswydd."

Mae'r FBU yn honni y bydd y 28 diffoddwr sy'n gweithio yn Llanelli yn cael eu symud i orsafoedd eraill ac y byddai 14 diffoddwr newydd yn cymryd eu lle.

"Dydyn ni ddim yn sicr sut y bydd y gwasanaeth tân yn trefnu'r shifftiau ond maen nhw wedi newid y drefn ym Mhontardawe lle mae diffoddwyr yn gweithio shifftiau 12 awr rhwng 10am a 10pm a bod ar ddyletswydd wrth gefn o 10pm ymlaen bedwar diwrnod bob wythnos," meddai'r llefarydd.

"Rydym yn teimlo fod cynlluniau'r gwasanaeth tân yn torri'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd (sy'n mynnu fod gweithiwr yn derbyn 11 awr o saib rhwng shifftiau).

"Dwi ddim yn gwybod sut y bydd y diffoddwyr yn gallu cael y gorffwys y bydd ei angen arnynt."

Dywedodd y llefarydd fod gorsaf dân Llanelli yn derbyn mwy na 1,000 o alwadau bob blwyddyn.

"Rydym yn pryderu am gynlluniau'r gwasanaeth tân ac rydym yn meddwl nad yw'r system arfaethedig yn un ddiogel ar gyfer pobl neu ddiffoddwyr tân Llanelli," meddai.

Ym mis Ionawr eleni fe gyhoeddodd y gwasanaeth cymodi, Y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub Awdurdodau Lleol, adroddiad wnaeth gwestiynu'r shifftiau newydd.

Dywedodd cadeirydd y panel cynghori technegol, Steve Hodder, ei fod yn bryderus na fyddai'r shifftiau'n cydymffurfio'n gyfan gwbl â rheoliadau oriau gwaith gan amlygu ei bryderon ynghylch cyfnodau gorffwys.

Yn ôl yr adroddiad gallai'r materion dan sylw gael eu datrys wrth i'r gwasanaeth tân sicrhau fod staff yn gweithio shifftiau priodol gyda chyfnodau gorffwys digonol fyddai'n cydymffurfio â rheoliadau oriau gwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân: "Ar ôl i'r FBU wrthod ystyried cytundeb cyfunol mae'r gwasanaeth tân wedi cyflwyno dogfen ar gyfer diffoddwyr sy'n gweithio yn Llanelli sy'n sicrhau cydymffurfiad â'r argymhelliad dan sylw.

"Bydd y trefniadau newydd yn cael eu cyflwyno yn orsaf dân Llanelli ar Ebrill 8 ac mae'r diffoddwyr tân sy'n gweithio yno i gyd yn edrych ymlaen at y shifftiau newydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol