Defaid
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ar drothwy cyfnod newydd

25 Mawrth 2013 Diweddarwyd 21:19 GMT

Wedi misoedd o drafod, dadlau a pharatoi, mae'r corff newydd fydd yn gofalu am yr amgylchedd yng Nghymru ar fin dechrau ar ei waith.

Ar Ebrill 1, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd lle'r Cyngor Cefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Dros y dyddiau nesa', bydd Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru, Iolo ap Dafydd, yn edrych yn ôl ar waith y tri chorff fydd yn cael eu diddymu, gan ddechrau drwy asesu cyfraniad y Cyngor Cefn Gwlad.