Seda yn creu 70 o swyddi newydd yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Safle ffatri Seda UK yn y Coed duon
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ffatri yn y Coed-duon ei sefydlu yn 2004

Mae cwmni sy'n creu gwahanol becynnau ar gyfer y diwydiant bwyd yn bwriadu buddsoddi £18 miliwn dros y pum mlynedd nesaf er mwyn ehangu eu cyfleuster yn y Coed-Duon.

Bydd 70 o swyddi newydd yn cael eu creu a bydd dros 170 o swyddi presennol yn cael eu diogelu yn ffatri cwmni Seda UK.

Mae Gweinidog Economi Cymru, Edwina Hart, wedi croesawu'r buddsoddiad sy'n cael ei ategu gan £5.4 miliwn o gyllid busnes gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd y Gweinidog gyfarfod â pherchenogion Eidalaidd y safle'r llynedd er mwyn trafod y prosiect buddsoddi posib.

Offer newydd

"Bu'n rhaid i Seda UK gystadlu yn erbyn safleoedd eraill yn Ewrop ar gyfer y prosiect," eglurodd.

"Mae Seda wedi parhau i fuddsoddi ac ehangu yng Nghymru gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru ers iddyn nhw symud yma yn 2004.

"Roedd yn cyflogi 278 aelod o staff adeg cyflwyno'r cais hwn am grant yn ei safle ym Mharc Hawtin, gan gyfrannu'n sylweddol at yr economi leol.

"Bydd y prosiect newydd yn diogelu nifer uchel o swyddi a hefyd yn creu nifer o swyddi yn ystod y pum mlynedd nesaf."

Bydd y buddsoddiad mewn peiriannau ac offer newydd ynghyd ag uned ychwanegol bosibl ar gyfer gweithgynhyrchu yn galluogi'r cwmni i fodloni'r galw cynyddol am eu cynnyrch amrywiol.

Dywedodd y Rheolwr-Gyfarwyddwr Lorenzo Angelucci fod Seda UK wedi llwyddo i barhau i dyfu bob blwyddyn ers adleoli i Gymru ac y byddai'r buddsoddiad ychwanegol hwn yn ei alluogi i dyfu ymhellach.

Mae safle Seda UK yn y Coed-Duon yn cynhyrchu gwahanol gwpanau papur, cynhwyswyr a chaeadau plastig ar gyfer diodydd poeth a diodydd oer a chynnyrch llaeth, ynghyd â chartonau sy'n plygu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol