Cymry Llundain yn colli apêl rygbi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Tyson Keats mewn 10 gêm i Glwb Cymry Llundain

Mae Clwb Rygbi Cymry Llundain wedi colli eu hapêl yn erbyn cosb o bum pwynt a dirwy o £15,000 am ddefnyddio chwaraewr nad oedd yn gymwys yn Uwchgynghrair Aviva.

Ond mae dirwy bellach o bum pwynt, oedd wedi'i gohirio tan ddiwedd y tymor, wedi cael ei diddymu.

Cyhoeddodd Undeb Rygbi Lloegr y newyddion ar eu safle Twitter ddydd Mawrth.

Cafodd y clwb eu cosbi yn gynharach yn y mis yn dilyn gwrandawiad o banel rheoli Uwchgynghrair Rygbi Lloegr.

Mae penderfyniad y panel apêl yn golygu fod Cymry Llundain bum pwynt islaw Siarcod Sale ar waelod tabl yr Uwchgynghrair, gydag ond pedair gêm yn weddill.

Ddyddiau wedi'r gwrandawiad cafodd cyn-reolwr y clwb ei wahardd rhag cael unrhyw gysylltiad â'r byd rygbi am oes.

Roedd Mike Scott wedi'i gyhuddo o "ymddygiad sy'n niweidiol i fuddiannau'r undeb neu'r gêm".

Fisa

Roedd y clwb wedi chwarae'r mewnwr Tyson Keats mewn 10 gêm y tymor hwn pan nad oedd wedi ei gofrestru ag Undeb Rygbi Lloegr.

Roedd Scott wedi dweud wrth y clwb bod y mewnwr wedi derbyn fisa gan fod ei daid wedi ei eni yn Lloegr, ond doedd hynny ddim yn wir.

Ar ôl gofyn i Keats arwyddo ffurflen wag, fe wnaeth Scott gyflwyno dogfennau ffug i'r undeb oedd yn honni bod Keats wedi ei eni yn Christchurch, Lloegr, yn hytrach na Christchurch, Seland Newydd, a bod ganddo basport y DU.

Y clwb ei hun ddaeth â'r mater i sylw'r Undeb yn dilyn ymchwiliad mewnol fis Chwefror.

'Enw da'

Mewn ymateb i'r penderfyniad ddydd Mawrth dywedodd llefarydd ar ran y clwb eu bod wedi'u siomi â'r penderfyniad i barhau â'r gosb o bum pwynt ond eu bod yn croesawu'r ffaith na fydd pum pwynt arall yn cael eu tynnu ar ddiwedd y tymor.

"Roeddem yn credu bod angen apelio er mwyn cynnal enw da Clwb Rygbi Cymru Llundain gan fod y clwb wedi ceisio gwneud popeth posib i 'wella'r sefyllfa' ar ôl iddi ddod i'r amlwg beth oedd wedi digwydd.

"Ni wnaethpwyd unrhyw ymdrech i gelu'r peth rhag Undeb Rygbi Lloegr.

'Unigolyn'

"Ond mae'r clwb yn mynnu ein bod wedi ein cosbi, yn y diwedd, am weithredoedd twyllodrus un unigolyn, gweithredoedd "nad oedd modd eu rhagweld", fel y derbyniodd y panel.

"Yn fwy na dim, rydym yn siomedig am fod y chwaraewyr wedi rhoi popeth i'r clwb ac ar ddiwedd y dydd nhw sy'n cael eu cosbi am rywbeth oedd y tu hwnt i'w rheolaeth.

"Ond mae 'na bedair gêm yn weddill y tymor hwn a bydd y chwaraewyr, y tîm hyfforddi a phawb yng nghlwb Cymry Llundain yn canolbwyntio nawr ar y gemau hynny."

Straeon perthnasol