Dyn a laddodd actor yn methu yn ei ymgais i apelio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gary Suller ei ddarganfod yn farw yn ei gartre' ym mis Medi 2011

Mae lleidr, a gafodd ei garcharu am oes am lofruddio actor yn ei gartre', wedi methu yn ei ymgais i apelio yn erbyn y dyfarniad.

Cafwyd Barry Francis Bowyer, 38 oed, yn euog o drywanu Gary Suller i farwolaeth wedi i'r actor gael ei ddarganfod yn ei gartre' ym Mhontnewydd ger Cwmbrân ym mis Medi 2011.

Fis diwetha' fe apeliodd Bowyer i'r Arglwydd Brif Ustus, Yr Arglwydd Judge, gan honni nad oedd y barnwr wedi caniatáu'r rheithgor i ystyried ei fod wedi "colli rheolaeth".

Ond ddydd Mawrth gwrthododd yr Arglwydd Judge, Yr Arglwyddes Ustus Rafferty a Mr Ustus Simon yr apêl a dweud bod y llofruddiaeth wedi ei chyflawni "mewn gwaed oer".

Yn ystod yr achos, clywodd y llys fod Bowyer o Groesyceiliog wedi clymu Mr Suller a'i guro cymaint nes iddo gael anafiadau fyddai fel arfer yn cael eu hachosi gan ddamwain car.

Roedd Mr Suller wedi chwarae rhannau actio bychain yng nghyfresi teledu Doctor Who a Casualty.

Dilornus

Roedd 'na hanes o densiwn rhwng y ddau ddyn, yn rhannol oherwydd cysylltiad y ddau gyda'r un butain.

Honnodd cyfreithwyr Bowyer ei fod wedi ymosod ar Mr Suller am fod arno ei ofn ac am iddo golli rheolaeth wedi i'r actor wneud sylwadau dilornus am ei gariad.

Yn y Llys Apêl fis diwetha' roedd ei gyfreithwyr wedi dadlau nad oedd y barnwr yn yr achos wedi cyfarwyddo'r rheithgor i ystyried yn llawn y posibilrwydd y gallai'r diffynnydd ddadlau ei fod wedi "colli rheolaeth" fel amddiffyniad.

Wrth wrthod yr apêl, dywedodd yr Arglwydd Judge fod Bowyer yn "cyfadde' ei fod yn lleidr" a'i fod wedi targedu tŷ Mr Suller er mwyn dwyn eitemau i dalu am gyffuriau.

"... ar ben hynny, allwn ni ddim gweld bod unrhyw dystiolaeth ei fod wedi colli rheolaeth.

"Mae'r digwyddiadau trist yng nghartre'r dyn fu farw yn awgrymu trais ofnadwy a gyflawnwyd mewn gwaed oer."

Straeon perthnasol