Paris: Lansio ail ran trioleg uchelgeisiol

Gan Alun Jones
Newyddion Ar-lein

Published
image copyrightKeith Morris
image captionRhan gynta trioleg Wiliam Owen Roberts, Petrograd, oedd Llyfr y Flwyddyn 2009.

Mae ail ran trioleg sy'n olrhain hanes teulu sy'n ymfudo yn sgil Chwyldro Rwsia ym 1917 wedi ei chyhoeddi.

Paris yw nofel newydd Wiliam Owen Roberts sy'n cael ei chyhoeddi gan Gyhoeddiadau Barddas.

Rhan gynta'r trioleg, Petrograd, oedd Llyfr y Flwyddyn 2009.

Mae Paris yn cael ei lansio yn siop lyfrau Palas Print, Caernarfon, nos Fercher Ebrill 3 am 6.30pm pan fydd Wiliam Owen Roberts, sy'n wreiddiol o Garndolbenmaen ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, yn sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf.

'Alltudiaeth barhaol'

Dywedodd Wiliam Owen Roberts: "Mae'r stori yn edrych ar sut mae'r cymeriadau yn ymgodymu â'r her o fyw mewn alltudiaeth barhaol a sut maent yn dygymod ag argyfyngau emosiynol ac ideolegol.

"Epig deuluol yw hi yn y bôn gyda themâu gwahanol wedi'u plethu ynddi."

image copyrightBarddas
image captionWiliam Owen Roberts: "Epig deuluol yw hi yn y bôn gyda themâu gwahanol wedi'u plethu ynddi."

Wedi ei lleoli yn 1925-1933 mewn cyfnod o chwalfa gymdeithasol a gwrthdaro gwleidyddol cynyddol dreisgar rhwng Comiwnyddiaeth a Ffasgiaeth, mae'r teulu eisoes wedi dianc o Petrograd i Berlin, a nawr i Baris, ond maent yn dal i hiraethu am eu hen gartref.

Canolbwyntia Paris ar archwilio hiraeth a'r berthynas rhwng colli ac ennill mewn cyd-destun gwleidyddol.

"Er mai cefnlen yn unig yw dinas Paris mae hi'n chwifio i fewn ac allan drwy gydol y stori. Mae'r ddinas wedi bod yn gysylltiedig ag ymfudwyr comiwnyddol erioed; bu Ho Chi Minh a Vladimir Lenin yn ymgartrefu yno am gyfnodau yn eu bywydau", medd Wiliam Owen Roberts.

"Mae gan y Cymry obsesiwn gyda gwreiddiau ond mae'r cymeriadau yn y stori hon wedi cael eu gorfodi i adael eu cynefin er mwyn dianc rhag y chwyldro.

"Sut mae rhywun yn gwarchod ei ddiwylliant ei hun, ei werthoedd ei hun, ei identiti ei hun, mewn gwlad ddieithr?

"Tydi bywyda' neb yn syml, ond mae pethau'n digwydd weithia' sydd wirioneddol yn newid bywydau, ac yn gorfodi pobl i wneud penderfyniadau anodd."

Mae'r nofel eisoes wedi cael un lansiad yn nhafarn y Mochyn Du yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol