Cadw trenau o'r copa?

  • Cyhoeddwyd
Mae gweithiwyr wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn clirio'r eira oddi ar y cledrau
Disgrifiad o’r llun,
Mae gweithiwyr wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn clirio'r eira oddi ar y cledrau

Mae gweithwyr yn gweithio'n galed i geisio ailagor Rheilffordd yr Wyddfa ar ôl eira trwm dros y dyddiau diwetha' ond mae'n anhebygol bydd yr atyniad yn gallu agor yn llawn erbyn y Pasg.

Dim ond ychydig ddyddiau oedd ers i'r atyniad yn Llanberis ailagor ar ôl y gaeaf ond, wedi'r tywydd garw, mae lluwchfeydd o hyd at 30 troedfedd yn rhwystro rhannau o'r trac.

Disgrifiad,

Adroddiad Dafydd Gwynn

Mae dau beiriant cloddio mawr yn cael eu defnyddio i geisio clirio'r 4.7 milltir o reilffordd, ond dyw swyddogion ddim yn credu bydd modd cludo teithwyr tan ar ôl y Pasg.

Yn lle hynny, maen nhw'n gobeithio gyrru'r trenau cyn belled â Chlogwen, tua thri chwarter y ffordd fyny.

'Gweithio'n galed'

Dywedodd rheolwr cyffredinol Rheilffordd yr Wyddfa, Alan Kendall: "Dyma'r gwaetha' dwi wedi'i weld ers i mi ddechrau gweithio yma 11 mlynedd yn ôl.

"Roedden ni'n edrych 'mlaen at bythefnos da dros y Pasg, ond fe gollon ni'r wythnos gynta' mwy neu lai oherwydd y tywydd.

"'Da ni'n gweithio'n galed nawr i geisio cael popeth yn ei le ar gyfer gweddill y cyfnod gwyliau.

Mae tua dwsin aelod o staff y rheilffordd yn helpu gyda'r gwaith clirio, ond dyw hi ddim yn dasg hawdd, fel yr esbonia Mr Kendall:

"Mae'r eira yn hollol solet tua hanner ffordd fyny, ond 'da ni'n defnyddio peiriannau cloddio mawr i geisio clirio'n ffordd drwyddo."

Disgrifiad o’r llun,
Oherwydd yr eira does dim modd mynd i'r copa

Dywedodd Mr Kendall fod trenau wedi gallu teithio i'r copa yn ystod y pedwar gwyliau Pasg diwetha', ond fod y gwasanaeth, yn draddodiadol, ond yn mynd cyn belled â Chlogwen os oedd yr ŵyl yn disgyn ym mis Mawrth.

Er gwaetha'r trafferthion yr wythnos hon, dywedodd fod 'na gryn edrych 'mlaen at y tymor newydd gan fod y rheilffordd wedi derbyn cerbydau newydd yn lle'r hen rai, oedd yn dyddio'n ôl i'r 1920au.

Roedd y llifogydd fis Tachwedd diwetha' wedi achosi difrod i'r hen gerbydau, yn ogystal â'r adeiladau a rhannau o'r trac.

Cafodd rhai o'r rheiny eu hatgyweirio a byddant yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â'r rhai newydd.

Ar gost o 1.4 miliwn o bunnoedd, bydd y cerbydau newydd yn gallu cludo mwy o deithwyr a bydd ffenestri mwy yn caniatáu golygfa well o'r Wyddfa.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol