RSPB yn pryderu dros adar yr ardd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, John Bridges, RSPB Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhagor o’ titw cynffon hir i’w gweld yn ein gerddi oherwydd y tywydd garw

Mae niferoedd rhai o adar Cymru sydd dan y bygythiad mwya' wedi lleihau.

Dyma ganlyniadau arolwg Gwylio Adar yr Ardd 2013 gan RSPB Cymru.

Mae nifer y drudwy, sydd ar restr goch cadwraeth, wedi gostwng 15%.

Mae hyn ar ôl i'r nifer lleiaf erioed gael eu nodi yn 2012.

Un arall sydd ar y rhestr goch yw'r aderyn y to, sydd wedi gostwng 18% ers 2012.

'Amgylchedd iach a chyfoethog'

Gwelwyd gostyngiad o 22% yng nghochion y berllan sydd ar y rhestr felen am rywogaethau sydd o dan bryder cadwraeth.

"Rydym yn clywed gan y bobl sy'n cymryd rhan yng Ngwylio Adar yr Ardd pob blwyddyn, bod adar yr ardd yn bwysig iawn i ni gyd," meddai Bethan Lloyd o RSPB Cymru.

"Mae'r cyfle i wylio nhw yn rhoi llawer o bleser i ni ac maen nhw'n arwyddol o amgylchedd iach a chyfoethog.

"Ond mae rhai o niferoedd y rhywogaethau rydym mor hoff ohonyn nhw'n parhau i ostwng ar lefelau sy'n achosi pryder mawr i ni."

Ychwanegodd bod RSPB Cymru yn gweithio'n galed i greu cynefinoedd arbennig o dan ddiogelwch cyfreithiol er mwyn gwarchod bywyd gwyllt

Serch hyn meddai, mae gerddi yn parhau i fod yn llefydd agored pwysig lle mae'r cyhoedd yn gallu cysylltu â natur phob dydd.

Newyddion da

Fe wnaeth bron i 30,000 o bobl ar hyd a lled Cymru gymryd rhan yn arolwg Gwylio Adar yr Ardd yn ystod mis Ionawr 2013.

Roedd hyn yn cynnwys 4,500 o blant ysgol.

Cafodd bron i 500,000 o adar eu nodi yn ystod y cyfnod yma.

Er y pryder roedd yna newyddion da hefyd.

Llwyddodd y gwirfoddolwyr i nodi 50% mwy o'r llinos werdd a 66% mwy o'r titw cynffon hir.

Mae'r adar yma yn tueddu i fwydo mewn heidiau ac felly mae'n bosib bod y cynnydd oherwydd i'r tywydd oer eu gyrru mewn i'r gerddi o gefn gwlad.

"Gerddi yw tua 4% o dir Cymru a fedrwn ni ddim anwybyddu pwysigrwydd eu rôl fel cynefinoedd i'n bywyd gwyllt," meddai Ms Lloyd.

"Dyna lle mae adar yn dod am fwyd a chysgod pan mae pethau'n anodd yng nghefn gwlad.

"Gall pawb gyda gardd werdd, iard cefn neu focs ffenest chwarae eu rhan i wneud eu cartref yn fwy croesawgar a chefnogol i fywyd gwyllt."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol