Teithiau cyfnewid: Cyngor o blaid atal lletya

Cyhoeddwyd

Fydd cynghorwyr Ceredigion ddim yn trafod y penderfyniad i atal disgyblion y sir rhag lletya dros nos â theuluoedd yn ystod teithiau tramor.

Cafodd y polisi ei gefnogi gan y cabinet ym mis Mawrth. Ers dros flwyddyn dyw hi ddim yn bosib i fyfyrwyr o dramor allu aros gyda theuluoedd pan maen nhw'n dod i Geredigion ac nid yw disgyblion o Geredigion yn gallu aros gyda theuluoedd yn ystod teithiau ysgolion tramor.

Ond yr wythnos diwetha fe gafodd y penderfyniad ei alw i mewn gan dri chynghorydd - Paul Hinge, Rowland Rees-Evans, a Brian Davies - i gael ei drafod eto gan un o bwyllgorau Trosolwg a Chraffu'r cyngor sir.

Nawr mae aelodau'r pwyllgor wedi cytuno â phenderfyniad gwreiddiol y cabinet.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Y canlyniad oedd na fydd y penderfyniad gwreiddiol yn cael ei gyfeirio'n ôl i'r cyngor llawn."

Mae polisi Cyngor Ceredigion wedi ei seilio ar yr angen i warchod diogelwch y plant.

Yn ôl y Cyngor mi fydd ymweliadau cyfnewid yn parhau i gael eu cynnal oherwydd y manteision mawr i blant. Ond bydd yr elfen o letya yn dal i gael ei hepgor.

Cytunodd y cabinet y dylai'r plant barhau i dreulio peth amser gyda theuluoedd fel rhan o'u hymweliad ond y byddai yna ganllawiau penodol i'w dilyn. Mi fyddai'n rhaid i'r plant ymweld â theuluoedd mewn parau a chario rhif cyswllt argyfwng drwy'r adeg. Byddai'n rhaid hefyd cytuno ar amser i ddychwelyd y plant i'w llety dros nos.

Mae o leiaf tri cyngor sir arall yng Nghymru, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot, yn gweithredu polisïau tebyg.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol