Trên Bach Yr Wyddfa yn methu mynd i'r copa gan bod yr eira mor drwchus
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Eira'n rwystr i ymwelyr â'r Wyddfa

27 Mawrth 2013 Diweddarwyd 20:25 GMT

Un o'r llefydd wnaeth ddiodde'r llifogydd gwaetha yn yr Hydref y llynedd oedd Llanberis.

Ond eira ydi'r broblem rwan.

Mae gweithwyr Rheilffordd Yr Wyddfa wrthi'n brysur yn clirio'r trac, yn y gobaith y gallan nhw fynd a theithiwyr beth bynnag dri-chwarter y ffordd i'r copa dros y Pasg.

Adroddiad Dafydd Gwynn.