£700,000 i gynnal profion darllen a rhifedd disgyblion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arian yn mynd i helpu ysgolion i weinyddi'r profion rhifedd a llythrenedd

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn cymorth gwerth £700,000 i gynorthwyo ysgolion gyflwyno profion darllen a rhifedd newydd.

Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wnaeth y cyhoeddiad.

Fe fydd y profion newydd yn disodli'r profion presennol ac fe fyddan nhw'n cael eu cyflwyno ym mis Mai.

Bydd y pecyn newydd yn cynnig cefnogaeth ariannol i ysgolion dalu unrhyw gostau ychwanegol mewn perthynas ag arolygaeth, marcio a chofnodi gwybodaeth.

Y bwriad yn ôl Llywodraeth Cymru yw lleihau unrhyw effaith pellach ar lwyth gwaith athrawon.

Fe fydd yr arian ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd 2012/13 ac yn swm penodol ar gyfer pob ysgol o ganlyniad i nifer y disgyblion.

Caiff yr arian ei rannu drwy'r awdurdodau lleol.

Bydd yr ysgolion eu hunain yn gwneud cais am yr arian ar sail eu hanghenion.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y gallai ysgolion Cynradd fod yn gwneud yr arolygu eu hunain ond y bydden nhw'n ceisio am gymorth gyda'r marcio tra byddai ysgolion uwchradd yn fwy tebygol o gyllido arolygwyr allanol.

Hyblygrwydd

Eisoes mae disgyblion iau yn gwneud y profion mewn sesiynau byrrach, ac mewn grwpiau llai tra bod ysgolion uwchradd yn eu trefnu o amgylch eu hamserlenni eu hunain, gan ystyried arholiadau sy'n cael eu sefyll gan ddisgyblion mewn blynyddoedd eraill.

O ran y data dim ond y sgoriau crai fydd rhaid ei fwydo i Lywodraeth Cymru.

Wrth gyhoeddi'r arian ychwanegol dywedodd Mr Andrews, fod y profion darllen a rhifedd newydd wedi eu cynllunio i fod mor hyblyg â phosib.

"Rydyn ni wedi edrych am bob cyfle posibl i leihau unrhyw lwyth gwaith ychwanegol i athrawon ac arolygwyr.

"Mae llinell ffôn arbennig a gwasanaeth cefnogi a fydd yn ymweld ag ysgolion yn cael eu sefydlu i sicrhau bod y profion yn cael eu rhoi ar waith mewn ysgolion mor ddidrafferth â phosibl.

"Dydyn ni ddim yn disgwyl i ysgolion dalu am y profion, a dweud y gwir, mae llawer o ysgolion wedi gorfod talu am eu profion yn y gorffennol, felly rydyn ni'n sefydlu gwasanaeth di-dâl i gymryd lle gwasanaeth a oedd â chostau ynghlwm wrtho yn y gorffennol.

"Mae'r pecyn cymorth newydd hwn yn rhoi hyd yn oed mwy o hyblygrwydd i ysgolion i ddewis sut i weinyddu a marcio'r profion ac mae yn rhyddhau amser ychwanegol a allai gael ei dreulio ar gofnodi data.

"Rydyn ni'n benderfynol o roi gymaint o gefnogaeth â phosibl i ysgolion wrth gyflwyno'r profion a symud i ddefnyddio'r trefniadau newydd hyn cyn gynted â phosibl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol