Tŷ Dyffryn yn ail agor o dan reolaeth Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Tŷ Dyffryn yn blasty Edwardaidd ar gyrion Caerdydd. Wedi 17 mlynedd mae'n agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf dros benwythnos Y Pasg. Cafodd pump o'r 52 ystafell eu hadfer ar gyfer ymwelwyr. Cafodd Yr Ystafell Goch ei hadfer gan gynnwys gosod paneli newydd yn lle'r rhai oedd wedi eu difrodi.
Disgrifiad o’r llun, Yn y 19eg Ganrif John Cory oedd yn byw yma, perchennog pyllau glo. Mae ei ystafell wely yn edrych allan tuag at y gerddi sydd wedi denu miloedd o ymwelwyr dros y blynyddoedd. Gwaith y pensaer Thomas Mawson yw'r ardd o weledigaeth Cory a’i fab Reginald.
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Brif Neuadd yn y fynedfa yn un trawiadol iawn gyda'r ffenest liw yn atyniad. Yn y ffenestr y mae darlun o'r Frenhines Elizabeth I yn gwneud ei haraith enwog i'r fintai yn Tilbury, noson cyn goresgyniad y Spanish Armada. Cafodd y gwaith ei gomisiynu gan John Cory.
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Ystafell Snwcer yn rhan o'r gwaith adnewyddu gan gynnwys yr holl baneli pren sydd o amgylch yr ystafell. Bydd gwirfoddolwyr lleol ar gael ym mhob ystafell i rannu gwybodaeth gyda'r ymwelwyr.
Disgrifiad o’r llun, Mae 55 acer o erddi eisoes yn denu’r ymwelwyr gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gobeithio croesawu dros 60,000 yn ystod 2013 wedi ail-agor y tŷ
Disgrifiad o’r llun, cafodd ochr ddeheuol y tŷ ei adeiladu yn 1898 ac mae o ers hynny wedi bod yn ganolfan hyfforddi plismyn, canolfan hyfforddi cwn a gwesty. Mae'r tŷ Gradd II a'r Gerddi Gradd I wedi eu rhoi yng ngofal Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers mis Ionawr 2013.
Disgrifiad o’r llun, Cyngor Bro Morgannwg a fu'n gyfrifol am Erddi Dyffryn ac mae wedi ei ddefnyddio fel canolfan gynhadleddau ers 1996.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol