Oedi i deithwyr trên o dde Cymru i Lundain dros y Pasg oherwydd gwaith yn Reading

Gwaith prosiect yng ngorsaf Reading Image copyright STUART DOPSON
Image caption Mae platfform yr orsaf yn cael ei ymestyn a'u sythu er mwyn derbyn trenau hirach

Fe fydd y daith i deithwyr ar y rheilffordd rhwng de Cymru a Llundain yn cymryd awr a hanner ychwanegol dros benwythnos Y Pasg o ganlyniad i waith ger gorsaf Reading.

Bydd gwasanaethau i ac o orsaf Paddington yn Llundain yn mynd drwy Rydychen.

Mae hyn yn 90 munud ychwanegol ar y daith ddwy awr.

Cychwynnodd yr oedi i deithwyr am 11.45pm nos Iau a bydd yn parhau tan 4am ddydd Mawrth Ebrill 2.

Bydd yr un peth yn digwydd y penwythnos canlynol hefyd.

Mae gorsaf Reading yn cael ei ddiweddaru ar gost o £895 miliwn.

Mae disgwyl i'r gwaith cyfan gael ei gwblhau erbyn 2016.

I deithwyr sy'n teithio i ac o orsaf Reading bydd gwasanaeth bws rhwng Swindon a Reading.

"Yn ystod y gwaith o wella'r orsaf, rydym yn gobeithio cynnal trenau lle mae'n bosib," meddai datganiad ar ran Network Rail.

"Mae maint y prosiect yn golygu y bydd y mwyafrif o wasanaethau yn ardal Reading yn cael eu heffeithio dros benwythnos Y Pasg.

"Fe fyddwn ni'n cynnal gwasanaethau arbennig ar hyd rhwydweithiau eraill neu yn cynnig ffyrdd amgen o deithio i leihau'r anghyfleustra i deithwyr.

"Ond fe fydd rhai teithiau yn cymryd mwy o amser."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.