Duw a Sam Tân yn yr un busnes o achub, yn ôl Archesgob Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Archesgob yn cymharu Duw gyda'r cymeriad Sam Tân

Fel yr arwr Sam Tân mae Duw yn y busnes o achub ac nid yw byth yn siomi pobl, medd Archesgob Cymru yn ei neges ar gyfer y Pasg.

"Yn union fel yr aiff Sam Tân i helpu unrhyw un mewn trafferth, heb ofyn unrhyw gwestiynau, felly y mae Duw yn ymateb i bawb sydd mewn angen pwy bynnag ydyn nhw, beth bynnag wnaethon nhw i haeddu hynny neu p'un ai a allan nhw fforddio talu amdano ai peidio - a chynnig bywyd newydd iddyn nhw," medd y Dr Barry Morgan.

Dywedodd yr archesgob, sy'n pregethu yng Nghadeirlan Llandaf Ddydd Sul y Pasg: "Fel mae ei enw'n awgrymu, mae Sam yn ddyn tân sy'n achub pobl o danau ond mae hefyd yn achub pobl mewn pob sefyllfa.

'Iachawdwriaeth'

"P'un ai yw pobl mewn trafferth ar fynydd, ar goll ar y môr, wedi disgyn oddi ar glogwyn neu eu bws yn sownd mewn cors, mae Sam yn dod i'w hachub gyda chymorth Penny, Tom, Elfis, y Prif Swyddog Steele a Radar y ci, o'r gwasanaeth tân ym Mhontypandy ...

"Pe byddech eisiau crynhoi gwaith Duw, mae Ef yn Dduw sydd yn y busnes achub.

"Dyna ystyr y gair 'iachawdwriaeth' - mae'n golygu cael eich achub rhag rhywbeth neu rywun."

Dywed bod enw Iesu yn golygu rhywun sy'n achub.

"Mae'r cynnig hwn o achubiaeth, o iachawdwriaeth, gan yr Iesu, ar gyfer pawb nid dim ond yr ychydig dethol ...

'Statws'

"Pan fo gorsaf achub yn derbyn arwydd cyfyngder nid oes neb yn gofyn am statws cymdeithasol y rhai sydd angen eu hachub neu p'un ai a allan nhw dalu am y gwasanaeth neu p'un ai oes bai arnyn nhw am fynd i berygl yn y lle cyntaf drwy fod yn ddiofal, drwy fynd allan heb siacedi bywyd pan ragwelwyd storm.

"Mae badau achub yn mynd i'w hachub yn ddi-gwestiwn. Yn yr un modd, mae'r cynnig o achubiaeth, o iachawdwriaeth, ar gyfer pawb."

Ffynhonnell y llun, Undeb Annibynwyr Cymraeg
Disgrifiad o’r llun,
Dr Fiona Gannon, Cadeirydd Cyngor yr Undeb

Yn y cyfamser, mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn dweud mai newyn yw'r sgandal a'r her fwyaf sy'n wynebu unigolion a llywodraethau'r byd dros y Pasg.

"Tra'n bod ni'n dathlu atgyfodiad Iesu, Bara'r Bywyd, mae bron biliwn o bobl yn byw mewn newyn," medd Dr Fiona Gannon, Cadeirydd Cyngor yr Undeb.

"Eto byddai digon o fwyd ar gyfer pawb petai pedwar anghyfiawnder mawr yn cael eu dileu."

Mae'n tynnu sylw at ymgyrch fawr OS, a gefnogir gan dros 100 o sefydliadau, sy'n datgan y byddai bwyd i bawb.

Ond mae 'na amodau, medd hi.

'Os ...'

"Os gallwn ni atal cwmnïau mawr rhag osgoi talu trethi mewn gwledydd tlawd, gan alluogi miliynau o bobl i ryddhau eu hunain o newyn; os gwnawn ni'r buddsoddiadau cywir i atal pobl rhag marw o newyn, a helpu'r bobl dlotaf i fwydo eu hunain; os gallwn ni rwystro ffermwyr tlawd rhag cael eu gorfodi oddi ar eu tiroedd a defnyddio cnydau i fwydo pobl, nid eu troi'n danwydd i geir; os gorfodwn ni lywodraethau a chwmnïau mawr i fod yn onest ac yn agored am weithredoedd sy'n atal pobl rhag cael digon o fwyd.

"Pa ffordd well o ddathlu'r Pasg na thrwy addunedu o'r newydd i ymgyrchu dros y tlawd a'r newynog?

"Gadewch i ni gofio geiriau Iesu: 'Câr dy gymydog fel ti dy hun,' a gweithredu ar y gorchymyn mawr hwnnw."