Ocsiwn ffermwyr
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Swyddog heddlu cefn gwlad newydd

29 Mawrth 2013 Diweddarwyd 14:52 GMT

Mynd i'r afael â throseddu yng nghefn gwlad oedd un o brif flaenoriaethau Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, Winston Roddick, wrth iddo gyhoeddi ei gynllun plismona ddechrau'r mis.

Bellach mae 'na swyddog newydd wedi cael ei phenodi fel rhan o'r strategaeth honno.

Merfyn Davies fu'n holi Jenny Studley o Lanferes ger Yr Wyddgrug, wrth iddi gychwyn ar ei dyletswyddau newydd.