Ffordd osgoi Y Drenewydd gam yn agosach

  • Cyhoeddwyd
Traffig yng nghanol Y DrenewyddFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae tagfeydd traffig wedi bod yn broblem ers blynyddoedd yn Y Drenewydd

Mae enw'r contractwr fydd yn gyfrifol am adeiladu ffordd osgoi hir-ddisgwyliedig Y Drenewydd wedi ei gyhoeddi.

Mae disgwyl i'r ffordd 3.4 milltir o hyd wella problemau traffig yn yr ardal.

Fe fydd y gwaith yn cael ei wneud gan Alun Griffiths Contracts Ltd gyda'r gefnogaeth beirianyddol ac amgylcheddol yn cael ei roi gan Atkins a TACP.

Mae'r gwleidyddion lleol wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd Russell George, AC Maldwyn, y bydd y ffordd osgoi yn "ryddhad" i drigolion a busnesau lleol.

"Er ei bod rhai misoedd yn hwyrach na'r hyn awgrymwyd yn wreiddiol gan y llywodraeth mae'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Trafnidiaeth wedi fy sicrhau na fydd 'na oedi pellach," meddai.

Dywedodd Glyn Davies, AS Maldwyn, y bydd y ffordd nid yn unig yn "bwysig i'r Drenewydd ond hefyd i Gymru gyfan".

"Mae'r Drenewydd wedi ei leoli ar ran allweddol o'r ffyrdd rhwng y de a'r gogledd a'r gorllewin i'r dwyrain.

"Mae'n allweddol bwysig i'r A483 a'r A489.

"Mae trigolion a busnesau lleol wedi bod yn wynebu problemau traffig sylweddol am flynyddoedd."

Ers dros ddeugain mlynedd mae Maer Y Drenewydd, Val Howard wedi galw am ffordd osgoi.

"Mae'r newyddion diweddara i'w groesawu," meddai.

"Ond ar ôl 40 mlynedd dwi'n siŵr y bydd na rai yn dal yn bryderus.

"Dwi'n mawr obeithio y bydd yn digwydd gan fod gwir angen ffordd osgoi ar y dref."

Fe ychwanegodd y gweinidog trafnidiaeth , Edwina Hart, ei bod yn falch o gyhoeddi pwy fydd y contractwyr.

Dywedodd y bydd y cynllun hefyd yn cynnwys llwybr troed a llwybr beics.

Y cam nesaf fydd paratoi cynlluniau cyn mis Ebrill 2014.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol