Staff swyddfeydd post ar streic oherwydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y cwmni eu bod am foderneiddio'r canghennau

Mae staff swyddfeydd post yn y de a'r gogledd wedi bod ar streic 24 awr.

Yn ôl swyddogion undeb, mae 'na fygythiad i 16 o swyddi oherwydd newidiadau yng Nghaergybi a Llangefni fyddai'n golygu dim swyddfa bost frenhinol ar Ynys Môn.

Mae bwriad i israddio swyddfeydd post Caerfyrddin, Treforys, Castell-nedd a Phort Talbot, yn ôl yr undeb.

Ond dywedodd y cwmni na fyddai swyddfeydd post yn cau a'u bod yn chwilio am bartneriaid masnachol ar gyfer wyth swyddfa bost.

Maen nhw wedi ymroi i gadw canghennau ar y stryd fawr, medden nhw.

Ar Ynys Môn mae ymgyrchwyr yn protestio y tu allan i Swyddfa Bost Caergybi rhwng 10am a 12pm.

'Effaith sylweddol'

Dywedodd Jenny Windsor o Undeb y Gweithwyr Cyfathrebu: "Os bydd y swyddfeydd (ar Ynys Môn) yn cau, y swyddfa agosaf wedyn fydd Caernarfon," meddai.

Dywedodd fod busnesau lleol yn cefnogi'r ymgyrch a bod deisebau eisoes wedi cychwyn.

"Fe fyddan nhw yn diodde' os bydd y swyddfeydd post yn cau gan fod yr is-swyddfeydd ar gyrion trefi ac yn llawer anoddach i'w cyrraedd."

Yn y de mae 50 o staff ar streic oherwydd bwriad i gynnig masnachfraint i bartner yng Nghaerfyrddin, Treforys, Castell-nedd a Phort Talbot.

"Nid yn unig y bydd hyn yn israddio gwasanaethau ond hefyd mae'n golygu diwedd ar fasnach busnesau eraill sy'n ddibynnol ar y Swyddfa'r Post," meddai Gary Watkins, ysgrifennydd rhanbarthol yr undeb.

Dywedodd y cwmni eu bod yn siomedig fod yr undeb ar streic.

Moderneiddio

Mewn datganiad dywedodd y cwmni fod angen moderneiddio'r rhwydwaith a sicrhau elw erbyn mis Mawrth 2015.

Dywedodd fod wyth cangen Swyddfa'r Post Brenhinol yn chwilio am bartner masnachol gan ei bod yn costio rhwng £1.54 (Treforys) a £2.12 (Llangefni) i greu £1 o incwm.

"Rydym wedi ymroi i sicrhau bod 'na gangen o Swyddfa'r Post ar y stryd fawr a chadw'r un lefel o wasanaeth i'n cwsmeriaid," meddai Kevin Gilliland, Cyfarwyddwr Rhwydwaith a Gwerthiant y Swyddfa'r Post.

"Y ffordd orau i wneud hyn yw drwy fod yn bartner i fusnes, cynllun sydd wedi ei groesawu gan gwsmeriaid ar hyd y DU.

"Nid cynllun i gau ydi hyn ond ein bwriad yw dod o hyd i fasnachwr addas ...

"Fe fydd unrhyw gangen newydd yn cynnig yr un gwasanaethau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol