Achosion o'r frech goch mewn sir arall

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion iechyd wedi dweud bod achosion o'r frech goch wedi eu cadarnhau ymhlith plant ym Mhowys.

Yn ystod mis Mawrth roedd mwy na 40 o achosion a bron 20 yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Mae'r rhan fwyaf o'r achosion ymhlith plant ysgol yng ngogledd y sir.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae'r clefyd yn gallu lladd neu adael cleifion gyda chymhlethdodau parhaol, gan gynnwys niwed i'r ymennydd, a'r unig ffordd i'w atal yw dau ddos o'r brechiad MMR.

'25%'

"Ym Mhowys dyw 25% o bobl ifanc yn eu harddegau ddim wedi cael dau ddos.

"Mae un dos yn golygu 90% o amddiffyniad a dau'n golygu 99% o amddiffyniad."

Bydd llawer o bobl sy'n dal y frech goch yn cael tymheredd uchel, peswch, llygaid coch yn dyfrio a theimlo'n sâl yn gyffredinol i ddechrau.

Mae'r frech ei hun yn ymddangos o fewn ychydig ddyddiau ar eu hwynebau ac yn lledu dros weddill y corff dros gyfnod o ddyddiau.

Dywedodd y llefarydd: "Os ydych yn amau bod rhywun yn diodde', ffoniwch y meddyg teulu ... peidiwch â mynd i'r uned ddamweiniau onibai eich bod yn ddifrifol sâl a rhowch wybod iddyn nhw o flaen llaw.

"Os ydych angen brechiad, ffoniwch y meddyg teulu."

Mae modd cael mwy o wybodaeth am y clefyd wrth ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.