Hofrennydd yr Awyrlu uwchben Eryri
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cerddwyr yn mynd i drafferthion

2 Ebrill 2013 Diweddarwyd 21:29 BST

Mae'r eira hefyd wedi cael effaith ar gerddwyr sy'n mentro i'r mynyddoedd.

Mae gwyliau'r Pasg yn denu miloedd i Eryri, pob un eisiau mwynhau'r golygfeydd a'r harddwch.

Ond unwaith eto heddiw, bu'n rhaid i gerddwyr gael eu hachub o'r Wyddfa ar ôl mynd i drafferth ar y llethrau.

Roedd y gohebydd Sara Gibson a chamera Newyddion yno yn gwylio'r timau achub wrth eu gwaith.