Y frech goch: Clinigau galw heibio

  • Cyhoeddwyd
y brechiad MMRFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r risg y bydd plant sydd heb gael eu brechu yn dod i gysylltiad â phobl sydd eisoes wedi eu heintio yn cynyddu'n ddyddiol

Fe fydd clinigau galw heibio yn cael eu cynnal yn ardal bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg ddydd Sadwrn gan fod dros 500 o achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi yn y clwstwr o achosion yn ardal Abertawe.

Roedd 109 o'r achosion hynny wedi eu cofnodi o fewn yr wythnos ddiwethaf.

Fe fydd y clinigau rhwng 10am a 4pm yn Ysbytai Treforys, Singleton, Tywysoges Cymru, a Chastell-nedd Port Talbot.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r risg y bydd plant sydd heb gael eu brechu yn dod i gysylltiad â phobl sydd eisoes wedi eu heintio yn cynyddu'n ddyddiol ac mae pobl sydd heb eu brechu yn debygol iawn o gael yr haint.

Dywed y corff mai mater o amser yw hi, felly, cyn bod plentyn yn cael cymhlethdodau difrifol a pharhaol fel problemau gyda'r llygaid, byddardod, niwed i'r ymennydd, neu yn marw.

Mae achosion yn parhau i ddod i'r amlwg ar draws Cymru, gyda'r mwyafrif yn ardaloedd Abertawe Bro Morgannwg, Powys a Hywel Dda.

'Brawychus'

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru:

"Mae'r brechiad MMR yn cael ei argymell gan Sefydliad Iechyd y Byd, Adran Iechyd Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y dull mwyaf effeithiol a diogel o ddiogelu plant rhag y frech goch.

"Mae'r nifer brawychus o achosion o'r frech goch, a'i ymlediad yng Nghymru yn dangos pa mor bwysig yw hi fod rhieni yn sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu.

"Rwy'n obeithiol y byddwn ni trwy gydymdrech, a chyda rhieni cyfrifol yn brechu'r plant, yn gallu lleihau'r risgiau i blant o'r afiechyd ofnadwy hwn."