Wrecsam: Cyfle olaf am y bencampwriaeth?

Chwaraewyr Wrecsam yn dathlu ennill Tlws yr FA Image copyright Getty Images
Image caption Chwaraewyr Wrecsam yn dathlu ennill Tlws yr FA ym mis Mawrth

Cyn i Wrecsam ennill Tlws FA Lloegr yn Wembley fis diwethaf fe ddywedodd y rheolwr Andy Morrell mai sicrhau dyrchafiad i'r Gynghrair Bêl-droed oedd y flaenoriaeth.

Gyda chwe gêm o'r tymor arferol yn weddill, mae llygad y chwaraewr/rheolwr yn dal ar ennill pencampwriaeth Uwchgynghrair Blue Square Bet.

Nos Iau mae'r cyfle olaf fwy na thebyg i Morrell a'i dîm sicrhau y bydd hynny'n digwydd heb fod angen y gemau ail gyfle ar ddiwedd y tymor arferol.

Mansfield yw'r ymwelwyr i'r Cae Ras, y tîm ar rediad o 12 buddugoliaeth yn olynol a'r ffefrynnau i gipio'r un lle sy'n sicrhau dyrchafiad yn awtomatig.

Mae Mansfield 10 pwynt ar y blaen i Wrecsam, a naw o flaen Casnewydd, a'r unig obaith yw sicrhau bod y rhediad yna'n dod i ben nos Iau.

£245,000

Ym mis Ionawr cyhoeddodd Wrecsam eu bod wedi gwneud colled o dros £245,000 dros y flwyddyn flaenorol ac roedd y cyfarwyddwyr wedi eu plesio gan eu bod wedi cynllunio am hynny ac yn disgwyl colled lai y flwyddyn wedyn.

Oherwydd yr arian ddaeth i mewn oherwydd gorchestion Wembley mae'n debyg bod y ddyled wedi diflannu, gan roi'r clwb ar dir cadarnach fyth.

Er hynny, byddai dyrchafiad yn hwb o tua £700,000 y tymor i'r clwb gan fynd y tu hwnt i obeithion gorau bwrdd y clwb sydd bellach yn eiddo i'r cefnogwyr.

Fe fydd Wrecsam yn gobeithio bod Danny Wright, Neil Ashton a David Artell ar gael nos Iau.

Nid yw Wright wedi chwarae ers y gêm yn Wembley oherwydd anaf i'w wddf ac mae'r ddau arall yn gwella o anafiadau i'r ffêr.

Er mai Kidderminster sydd ar frig y tabl maen nhw wedi chwarae tair gêm yn fwy na phawb arall o'u cwmpas, sy'n golygu mai Mansfield fydd yn gobeithio gorffen ar y brig.

Pe bai hynny'n digwydd, yr unig obaith i'r ddau dîm o Gymru fyddai ennill y gemau ail gyfle.

Mae Casnewydd a Wrecsam wedi bod yn Wembley yn rownd derfynol Tlws yr FA yn 2012 a 2013 ond fe fydd un ymddangosiad buddugoliaethus arall ym mhencadlys pêl-droed Lloegr yn werth mwy i'r ddau glwb.

TABL UWCHGYNGHRAIR BLUE SQUARE BET
Chwaraewyd Gwahaniaeth Goliau Pwyntiau
1. Kidderminster 43 34 84
2. Mansfield 40 34 83
3. CASNEWYDD 40 22 74
4. WRECSAM 40 31 73
5. Grimsby 41 27 72

Straeon perthnasol