Cyfle prin i ennill ysgoloriaeth i ffermio Llyndy Isaf

Llyndy Isaf, Nant Gwynant Image copyright PA
Image caption Fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol godi £1 miliwn i brynu fferm Llyndy Isaf

Ddydd Sadwrn yw'r cyntaf o ddau ddiwrnod agored i ddod o hyd i denant ar gyfer fferm yng nghanol Eryri.

Cafodd ymgyrch ei lansio fis Tachwedd diwetha' i gynnig ysgoloriaeth i ffermwr fyw ar fferm Llyndy Isaf ger Beddgelert am flwyddyn.

Denodd y fferm sylw mawr pan gafodd ei hachub wedi apêl gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y llynedd.

Roedd yr ymgyrch wedi cael cefnogaeth nifer o enwogion, fel yr actorion Matthew Rhys, Catherine Zeta Jones ac Ioan Gruffudd yn ogystal â'r cyflwynwyr teledu, Iolo Williams a Kate Humble.

Dros gyfnod o saith mis cafodd £1 miliwn ei gasglu i brynu'r safle 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant.

12 mis

Dyma'r tro cyntaf i'r ysgoloriaeth gael ei chynnig i ffermwyr a bydd hi'n cael ei chynnig yn flynyddol o hyn ymlaen.

O Fedi 1 ymlaen, bydd y ffermwr buddugol yn gyfrifol am reoli'r fferm o ddydd i ddydd am gyfnod o 12 mis.

Bydd disgwyl iddynt sefydlu praidd a buches gyntaf y fferm, fydd yn sail i ddyfodol Llyndy Isaf am y blynyddoedd i ddod.

Byddan nhw'n gyfrifol am drin anifeiliaid a rheolaeth busnes, a hynny gyda chefnogaeth gan Fudiad y Ffermwyr Ifanc a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd hyfforddiant yn rhan bwysig o'r profiad a bydd cyfle i ddysgu am draddodiadau fel plygu gwrych, codi waliau cerrig ac yn y blaen.

'Cyfle gwych'

"Mae hwn yn gyfle gwych i ffermwr ifanc gael y profiad o reoli fferm yn yr ucheldir", meddai Rheolwr Cyffredinol yr ymddiriedolaeth ar gyfer Eryri a Llŷn, Trystan Edwards.

"Bydd y fenter hon yn sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu adeiladu ar eu hyder a datblygu'u sgiliau o ran rheoli da byw, yn ogystal ag agweddau busnes a sgiliau ymarferol, a hyn trwy hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol ynghyd â phrofiad gwaith."

Mae Llyndy Isaf yn un o'r mannau amgylcheddol pwysig yn Eryri yn ôl yr ymddiriedolaeth.

Dyw'r tir ddim wedi ei gyffwrdd gan ffermio dwys ac mae'n gartref i lawer o rywogaethau bywyd gwyllt sydd o dan fygythiad ac o bwysigrwydd rhyngwladol - fel glas y dorlan, y dyfrgi a'r frân goesgoch.

Mae'r ysgoloriaeth, sydd â'i dyddiad cau ddiwedd mis Ebrill, yn agored i aelodau o Fudiad y Ffermwyr Ifanc sydd rhwng 18 a 26 oed.

Mae'r diwrnod agored cynta' yn cael ei gynnal ar Ebrill 6 a'r ail ar Ebrill 20, a bydd cyfle i ymgeiswyr weld y fferm a siarad gyda chynrychiolwyr o Fudiad y Ffermwyr Ifanc a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd enw'r ymgeisydd buddugol yn cael ei gyhoeddi yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ddiwedd mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.