Pyllau glo: Chwech i wynebu achos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu Alan Whiteley yn brif weithredwr clwb pêl-droed Caerdydd tan fis Hydref y llynedd

Bydd tri chyfreithiwr, bargyfreithiwr a dau gyn-gyfarwyddwyr cwmni yn wynebu achos llys ar y cyd y flwyddyn nesaf wedi eu cyhuddo o gynllwynio twyll gwerth miliynau o bunnoedd.

Cafodd y chwech eu harestio fel rhan o ymchwiliad gan y Swyddfa Dwyll Difrifol i honiadau o gynllwyn i dwyllo mewn perthynas â gwerthiant pedwar safle glo yn ne Cymru ac adfer safleoedd glo brig i gefn gwlad.

Y diffynnyddion yw:-

  • Eric Evans - 67 oed o'r Fenni, Sir Fynwy;
  • Alan Whiteley - 48 o Ben-y-bont ar Ogwr;
  • Frances Bodman - 30 oed o Ben-y-bont ar Ogwr;
  • Richard Walters - 32 oed o Ben-y-bont ar Ogwr;
  • Leighton Humphreys - 38 oed o Gaerdydd.
  • Stephen Davies - 52 oed o Fryste.

Ymddangosodd y chwech yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau, a nodwyd Pasg 2014 fel dyddiad dros dro ar gyfer cychwyn yr achos ond fe allai'r achos ddechrau yn ddiweddarach.

Gallai'r achos bara am rhwng pump a saith mis.

Cafodd y chwech eu rhyddhau ar fechnïaeth tan wrandawiad ple fydd yn cael ei gynnal tua diwedd mis Medi.

Cafodd y chwech eu cyhuddo o gynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a'r Awdurdod Glo drwy niweidio yn fwriadol eu gallu i weithredu eu cyfrifoldebau i adfer safleoedd glo brig i fod at ddefnydd amaethyddol cefn gwlad.

Y safleoedd yw East Pit, Nant Helen (Nant Gyrlais), Selar a Margam (Parc Slip a Chynffig).

Straeon perthnasol