BBC Cymru Fyw

Ynys Môn: Dyddiad cau enwebiadau

Published
image captionBu'r awdurdod o dan reolaeth comisiynwyr ers Mawrth 2011

Dydd Gwener yw'r dyddiad cau o ran cynnig enwebiadau ar gyfer etholiadau cyngor Môn.

Fe fydd yr etholiadau'n cael eu cynnal ar Fai 2.

Cafodd comisiynwyr eu penodi gan Weinidog Llywodraeth Leol Cymru i redeg yr awdurdod ym mis Mawrth 2011 wedi cyfres o adroddiadau ac archwiliadau beirniadol iawn o'r cyngor.

Ym mis Chwefror cyhoeddodd y gweinidog ei fod yn gobeithio dod â'r ymyrraeth yna i ben ddiwedd mis Mai.

Cafodd Ynys Môn ei heithrio o etholiadau cynghorau gweddill Cymru'r llynedd oherwydd y trafferthion yno.

Mae nifer y cynghorwyr ar Ynys Môn yn gostwng o 40 i 30 a bydd 11 ward newydd yn cael eu creu wrth i'r ffiniau newid.

Bydd wyth o'r 11 ward newydd yn cael eu cynrychioli gan dri chynghorydd sir a'r tair arall yn cael eu cynrychioli gan ddau gynghorydd sir.

Penderfynodd Cyngor Sir Ynys Môn drwy fwyafrif i dderbyn cynigion Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.

Straeon perthnasol

  • Ynys Môn: Ymyrraeth i orffen yn llwyr yn y misoedd nesaf