Gwrthdrawiad: Dyn yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Nhorfaen.

Bu'n rhaid i griwiau diffoddwyr dorri'r dyn o'i gerbyd gydag offer arbennig wedi i gar a lori daro yn erbyn ei gilydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig wedi 7:30am fore Iau wedi'r digwyddiad ar Ffordd Casnewydd ym mhentref New Inn.

Cafodd y dyn, sydd yn ei 60au, ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Brenhinol Gwent.