Meddyg: Ysbytai 'ar fin torri'

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans tu allan i adran frys ysbyty Glan Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd eu cofnodion yn dangos fod staff yn gweithio gormod o oriau

Mae meddyg iau sy'n cadeirio pwyllgor Cymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru yn honni bod unedau brys ysbytai Cymru 'ar fin torri'.

Dywed Dr Dai Samuel fod yn rhaid i gleifion gael eu trin mewn storfeydd am fod unedau damweiniau ac achosion brys yn rhy brysur ar adegau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi eu "siomi" gan y sylwadau ac y byddan nhw'n fodlon ystyried mwy o wybodaeth ynghylch yr honiadau.

Dywedodd Dr Samuel, sy'n cadeirio pwyllgor meddygon iau Cymru Cymdeithas Feddygol Prydain, wrth BBC Cymru ei fod o'r farn fod cleifion yn cael eu rhoi mewn peryg ar brydiau.

'Cleifion yn marw'

"Mae'r gofal yn well na'r safon ar adegau ond mae'n waeth na'r safon ar adegau eraill," meddai.

Ychwanegodd mai cwtogi nifer y gwelyau mewn ysbytai, mwy o achosion meddygol cymhleth a diffyg staff meddygol gan gynnwys meddygon a nyrsys oedd ar fai am y problemau.

Dywedodd Dr Samuel mai dim ond dau feddyg oedd yn trin dwsinau o gleifion mewn unedau brys ar adegau.

"Efallai bod yn rhaid i chi sicrhau fod claf yn cael ei gludo i uned gofal dwys wrth ddelio â rhywun sydd newydd gael trawiad ar y galon a thrin tri neu bedwar o gleifion eraill sydd yn sâl iawn," meddai.

"Mae'n anodd iawn i ddau feddyg ddarparu'r gofal gorau posib o dan yr amgylchiadau hyn."

Daw sylwadau Dr Samuel wythnos ar ôl i fwy na hanner ymgynghorwyr meddygol unedau brys Cymru arwyddo llythyr a anfonwyd at y Gweinidog Iechyd yn ei rybuddio fod eu hadrannau ar fin torri ac o ganlyniad, fod cleifion yn marw.

'Arolwg staffio'

"Rwyf newydd orffen gweithio ac yn barod rwyf wedi derbyn dau wahoddiad yn gofyn a ydw i'n gallu gweithio fel locwm yn lle meddygon sydd ddim ar gael mewn ysbytai eraill heno," meddai Dr Samuel.

"Mae'r sefyllfa yn adlewyrchu pa mor wael yw'r system ar hyn o bryd."

Dywedodd Dr Samuel fod cleifion yn aml yn cael eu symud o unedau brys ysbytai i rai eraill oherwydd eu bod "yn gorlifo".

Ychwanegodd fod rhai cleifion yn gorfod cael eu trin ar droliau neu mewn storfeydd.

"Mae 'na fwy o gleifion a llai o welyau a dim digon o arian ar gael i redeg yr ysbytai'n iawn," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn siomedig i glywed y sylwadau hyn ac yn barod i dderbyn mwy o wybodaeth ynghylch y problemau dan sylw.

"Mae'n rhaid i bob clinigydd y gwasanaeth iechyd adrodd eu pryderon ynghylch ansawdd gofal o fewn eu sefydliad i sicrhau'r gwelliannau sydd eu hangen heb oedi."

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd eu cofnodion yn dangos fod staff yn gweithio gormod o oriau gan ychwanegu eu bod wedi comisiynu arolwg staffio ar gyfer y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

"Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn y gwanwyn ac y bydd yn darparu gwybodaeth ymarferol o ran lefelau cyfredol bodlonrwydd ac ymrwymiad y staff ar draws y gwasanaeth," meddai'r llefarydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol